Text

Datum 2022-07-07
Artikeltyp Aktuellt

”Vi som arbetar inom forskning och utbildning får inte tystas"

”Vi som arbetar inom forskning och utbildning får inte tystas", säger vikarierande rektor Lena Gumaelius med anledning av knivdådet i Almedalen som kostade en människa livet.

Det är med sorg och bestörtning MDU nås av nyheten att Ing-Marie Wieselgren avlidit efter att en man attackerat henne under almedalsveckan. Ing-Marie var SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa och var en av landets mest kunniga inom psykisk ohälsa, psykiatri och social omsorg.

MDU har representerats på plats i Visby av vikarierande rektor, vicerektor och många fler medarbetare från alla delar av universitetet. Vikarierande rektor Lena Gumaelius uttrycker sorg och ilska över det inträffade och lyfter utmaningen att de som verkar inom akademin inte får tystas eller rädas när deras forskning eller gärning utsätts för hot eller påtryckningar.

– Vi är flera som lyssnat på och deltagit i samtal om just psykisk ohälsa under veckan. Allra först går mina tankar till anhöriga och alla andra som berörs när en så viktig och stark röst tystas. Min nästa tanke blir att vi inom akademin måste orka stå kvar och stå stadigt. Den här typen av brott kan uppfattas som ett hot mot en viktig forsknings- och framtidsfråga, där vi inom MDU är mycket aktiva. Vi har i vår strategi bland annat slagit fast att vi ska utveckla vår forskning om ungas lärande och mående ytterligare. Vi måste vara modiga och ta stöd av varandra för att fortsätta med vårt uppdrag, säger Lena Gumaelius.

Under Almedalen lyftes också rapporten Hot och hat mot forskare och lärare i svensk högskolesektor av David Brax, som bekräftar bilden av att lärosätenas arbete för att värna ett demokratiskt och öppet samhälle är fortsatt viktigt.

– Vi som universitetsledningar har ett stort ansvar för att stödja våra medarbetare i deras demokratiska uppdrag. Den här händelsen, men även diskussionerna om rapporten om hot mot forskare och lärare, sätter ljus på att vi behöver arbeta med frågor som rör akademisk frihet, trakasserier och samtalsklimat i stort, säger Lena Gumaelius.