Text

Datum 2022-01-01
Artikeltyp Aktuellt

Nu är vi Mälardalens universitet

Från den 1 januari 2022 är vi Mälardalens universitet. I början av december 2021 beslutade regeringen om universitetsstatus. Beskedet lämnades av utbildningsminister Anna Ekström som vid ett besök hos oss träffade rektorer och styrelseordförande.

På grund av pandemin blir det inte något storslaget firande i början av året. Övergången till universitet kommer istället att uppmärksammas digitalt och i liten skala på campus. Det finns planer på att fira Mälardalens universitet på olika sätt under hela 2022, men aktiviteterna är beroende av att smittläget tillåter att de kan genomföras på ett säkert sätt.

Närmare sommaren kommer det förhoppningsvis att vara möjligt att hålla ett större firande av universitetsstatusen för studenter, medarbetare, samverkanspartners och invånare i de två nya universitetsstäderna Västerås och Eskilstuna.


Ökade anslag för forskning och forskarutbildning

I och med universitetsstatusen får Mälardalens universitet 132 miljoner kronor i ökat statligt anslag för forskning och forskarutbildning under 2022.

– Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare. Det är roligt att få besöka lärosätet samma dag som regeringen fattat beslut om att det ska få universitetsstatus, sa utbildningsminister Anna Ekström i december vid ett besök hos oss där hon också meddelade beslutet.

Rektor Paul Pettersson poängterade i samband med utbildningsministerns besök att högskolan blir universitet för allt det som åstadkommits på lärosätet under de första 44 åren. Innan högskolan blev universitet hade MDH vuxit till att vara Sveriges största högskola, med flest studenter och flest forskarstuderande. Forskningen har utvecklats starkt och är idag internationellt framstående inom exempelvis inbyggda system (datavetenskap) och framtidens energi.

Vad blir skillnaden?

Att högskolan numera är ett universitet innebär bland annat följande:

  • Ökat forskningsanslag. Anslaget för forskning- och forskarutbildning ökar från 151 miljoner kronor 2021 till 283 miljoner kronor 2022. Den utökade forskningen kommer att komma även utbildningarna till del, genom att ge dem en än mer gedigen vetenskaplig och konstnärlig grund.
  • Generella rättigheter att utfärda examen på forskarnivå. Universitet och högskolor skiljer sig åt framför allt genom att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, medan högskolor behöver ansöka om tillstånd för forskarutbildning inom specifika områden.
  • Fler medarbetare. Förhoppningen är att universitetsstatusen kommer att innebära närmare 350 nya medarbetare under de kommande åren, då det statliga forskningsanslaget även kompletteras med extern finansiering och samverkan. Det handlar både om forskar- och lärartjänster och om administrativa stödtjänster för att kunna utveckla forskningsverksamheten.
  • Holdingbolag. Regeringen föreslår möjligheten att inrätta ett holdingbolag under 2022 som ska kopplas an till forskning- och utbildning på forskarnivå. Ett holdingbolag öppnar upp för möjligheten att kunskap inom utbildning och forskning kan komma samhället till nytta genom att kommersialisera forskningsresultat.