Text

Datum 2022-01-28
Artikeltyp Porträtt

”MDU introducerade mig till internationella samarbeten”

Emelie Borrman, alumn från Internationella marknadsföringsprogrammet (IMF).

Emelie Borrman, alumn från Internationella marknadsföringsprogrammet (IMF), efterfrågade en utbildning som gav internationella erfarenheter, där hon samtidigt hade flexibiliteten att forma sin studietid baserat på intressen.

Hur var din studietid?

– Den var fantastiskt. Precis som jag hade hoppats på fick jag under min utbildning möjligheten att delta under flera internationella projekt, där jag fick arbeta med studenter från andra universitet runt om i världen.

Mitt val av utbildning grundades i min önskan om att få så mycket internationell erfarenhet som möjligt. Jag sökte en utbildning inom företagsekonomi och marknadsföring med en tydlig internationell inriktning. Samtidigt ville jag ha flexibiliteten att forma min studietid baserat på mina intressen inom data och teknik.

Vilket är ditt starkaste minne?

– Euroweek i Kapfenberg 2018, då jag tillsammans med studenter från hela världen tacklade ämnet "Business Digitalization". Det var en väldigt lärorik upplevelse där jag samtidigt skapade kontakter för livet. Under konferensen befann vi oss på FH Joanneum i Kapfenberg, Österrike. Där fick vi ta del av intressanta föredrag inom bland annat smart produktion, förbereda och presentera våra projekt samt uppleva mycket av Österrikes kultur.

Något jag bär med mig i dessa tider såsom coronapandemin är erfarenheten av att arbeta i digitala team. Under förberedelserna inför Euroweek var jag en del av ett internationellt digitalt team. Första gången vi såg varandra i verkligheten var först dagen innan presentationen av vårt projekt. Trots olika bakgrunder, studieinriktningar och längd på studierna, kunde vi skapa ett effektivt samarbete som tillslut ledde till vårt möte i Kapfenberg.

Vad jobbar du med idag?

– Jag har sedan examen arbetat som konsult på Deloitte i Stockholm. Mina arbetsuppgifter består bland annat av kravhantering och analys av våra verksamhets behov inför anskaffandet och implementationen av ett nytt system. I mitt arbete kan jag vara delaktig från identifierat behov till slutförd implementation av exempelvis CRM- (Customer Relationship Management) system.

Hur har du haft nytta av dina studier i ditt arbete?

– På flera sätt, det var bland annat under mitt utbyte i Brugge som jag fann mitt stora intresse för Salesforce, vilket är en plattform jag arbetar med idag.

Hur kom det sig att du valde MDU?

– Mitt val grundades i min önskan om att få så mycket internationell erfarenhet som möjligt. Jag sökte en utbildning inom företagsekonomi och marknadsföring med en tydlig internationell inriktning. Samtidigt ville jag ha flexibiliteten att forma min studietid baserat på mina intressen inom data och teknik.

Hur gav MDU dig möjligheten att forma din studietid?

– Dels genom att introducera mig till internationella samarbeten, men också genom att skapa rätt förutsättningar för att jag skulle kunna delta under dessa. Jag upplevde att min kursplan var tillräckligt flexibel samt kunde ge utrymme för det.

Jag lät mitt intresse styra vilka kurser jag valde och passade på när jag fick möjligheter till att läsa kurser på engelska. Utöver detta gav det mig chansen att bredda mitt nätverk och skapa betydelsefulla kontakter till andra studenter.

Vi uppmuntrar alumner till att samarbeta med MDU i olika former, exempelvis som mentor och gästföreläsare. Vad tycker du om det?

– Det är viktigt, jag tyckte själv att det var väldigt intressant att ta del av andras erfarenheter från såväl studier som arbete.

Finns det något mer du vill berätta?

– Jag vill tipsa om att ansöka till internationella kurser och projekt. Det finns många möjligheter på MDU att engagera sig inom aktuella områden och lära sig från studenter med olika inriktningar och erfarenheter. När jag påbörjade mina studier var jag inte helt säker på vilken inriktning jag ville ha, men det hindrade mig inte från att söka svaret på detta under studietiden. Plötsligt slog det mig när jag satt i ett klassrum i Brugge, att jag äntligen hittat rätt.