Text

Datum 2022-02-15
Artikeltyp Aktuellt

Läs till specialistsjuksköterska – ansök senast 15 mars

Ansökningsperioden till specialistsjuksköterskeprogrammen pågår mellan den 15 februari och 15 mars.

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är stor och för dig som utbildar dig finns goda karriärmöjligheter. Den 15 februari öppnar ansökan till specialistsjuksköterskeutbildningarna med start höstterminen 2022.

– För att ge god och säker omvårdnad krävs det att det finns sjuksköterskor med specialistkompetens. Vården blir alltmer specialiserad. Därför är behovet av specialistsjuksköterskor stort, både idag och i framtiden, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDU.

För att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och att studenterna får den kompetens som vården behöver har MDU:s specialistsjuksköterskeprogram utvecklats i samverkan och dialog med flera olika vårdverksamheter. Till hösten 2022 kan du söka till tre olika specialistutbildningar för sjuksköterskor vid MDU. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla program.

 

Program med start HT22

Program

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna
Till toppen