Text

Datum 2022-12-01
Artikeltyp Aktuellt

Ny forskarskola inom vårdvetenskap bidrar till att säkra lärarkapaciteten

En ny forskarskola ska bidra till att säkra lärarkapaciteten inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Foto: Pixabay

En ny forskarskola ska bidra till att säkra lärarkapaciteten inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Foto: Pixabay

MDU erhåller tillsammans med Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Sophiahemmets högskola finansiering från Vetenskapsrådet för att tillsammans etablera en ny forskarskola inom vårdvetenskap och fysioterapi. Satsningen ska bidra till att säkra lärarkapaciteten inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

För att öka tillgången på personal till hälso- och sjukvården har regeringen öronmärkt medel för att säkra tillgången till lärare som kan undervisa på hälso- och sjukvårdsutbildningar.

”Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap” beräknas starta under 2023 med övergripande syfte att erbjuda en multiprofessionell forskarutbildning av hög kvalitet, integrerad med undervisning inom hälso-och sjukvårdsprogram.

– Forskarskolan kommer erbjuda doktorander kurser som är specifikt inriktade mot att de förväntas arbeta inom högre utbildning när de är klara. Dessutom ger den ett starkt nätverk för såväl forskning som utbildning genom det internationella fokus som finns hos de deltagande lärosätena, säger Lena Marmstål Hammar, biträdande professor i vårdvetenskap och huvudansvarig för ansökan på MDU.

– Målet är att långsiktigt säkra lärartillgången och stärka forskningsanknytning i undervisning. Forskarskolan kommer ha en stark potential att locka medarbetare till oss och stärka lärarkompetens, men naturligtvis även forskarkompetensen i och med den högkvalitativa forskning som kommer ske i form av doktorandprojekten.

Samarbete mellan fyra lärosäten

Forskarskolan kommer att erbjudas i samarbete mellan de fyra lärosätena i Mälardalsområdet som tillsammans har ett omfattande undervisningsuppdrag för hälso- och sjukvårdsutbildningar och stort behov av lärare.

– De fyra lärosätenas expertis och inriktningar inom vårdutbildningar både förenar och berikar samarbetet. Forskarskolan och dess nätverk kommer vara viktig för doktoranderna, men erbjuder också samverkansmöjligheter för forskare inom forskarutbildningsämnena vårdvetenskap och fysioterapi som är aktuella från MDU, säger Lena Marmstål Hammar.

Prioriterat område inom vårdvetenskap

Doktoranderna i forskarskolan kommer erbjudas en sammanhållen struktur av kurser och riktade aktiviteter, samt avsatt tid till undervisning. På så sätt kan doktoranderna få ett intresse för pedagogiskt arbete och tidigt rustas för en framtida karriär som lärare inom akademin, enligt Lena Marmstål Hammar.

– Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsutbildningar, främst med fokus på vårdvetenskap, är en hög prioritet hos oss och den nya forskarskolan är ett viktigt bidrag till att säkra lärarkapaciteten. Speciellt disputerade sjuksköterskor är en bristvara, både i regionen och nationellt, och för att klara utbildningsuppdraget framgent behöver vi fler disputerade och kompetenta lärare helt enkelt.

– Det är väldigt glädjande att vi har blivit beviljade den här finansieringen från Vetenskapsrådet. Satsningen är viktig både för vår forskning och våra vårdutbildningar, och inte minst för hälso- och sjukvården, säger Lena Marmstål Hammar. 

Kontaktinformation