Text

Datum 2022-12-20
Artikeltyp Aktuellt

Miljoner till forskarskola om hållbar stadsutveckling

Nu står det klart att vi blivit beviljade en andra omgång finansiering för att utvidga forskarskolan Future-Proof Cities. Totalt rör det sig om 31,2 miljoner kronor.

Forskarskolan Future Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och drivs sedan 2020 i samarbete med Högskolan i Gävle (HiG) och Högskolan Dalarna, där HiG koordinerar. Nu står det klart att forskarskolan beviljats medel för en andra omgång finansiering för att utvidga forskarskolan till Future-Proof Cities +. Totalt rör det sig om 31,2 miljoner kronor.

Forskarskolan beviljas med 12,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen, 12,6 miljoner kronor från deltagande företagspartners och 6 miljoner från deltagande lärosäten.

- Att vi fått förtroende och medel för att fortsätta forskarskolan Future Proof Cities innebär att MDU kan fortsätta bidra till hållbar utveckling av städer i samverkan med våra företagspartner, säger Eva Thorin, forskningsledare vid forskningsinriktningen Framtidens energi vid MDU.

Utbilda experter på urban hållbarhet


Målet med utvidgningen av Future Proof Cities+ är att rekrytera sju nya företagsdoktorander och på så sätt utbilda nästa generations experter på urban hållbarhet med ett ökat fokus på klimatanpassning och infrastruktur.

Internationella och tvärvetenskapliga samarbeten ska bidra till forskarnas kompetens och till forskningens genomslagskraft.

Syftet med Future Proof Cities och Future Proof Cities + är att utveckla Sveriges medelstora städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser, och prioriteringen ligger i stadsutvecklingen av Eskilstuna, Västerås, Gävle och Borlänge.


Future-proof Cities - ny forskning om hållbara städer

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.

Läs mer

Kontaktinformation