Text

Datum 2022-12-09
Artikeltyp Aktuellt

MDU med i storsatsning – Öppna kurser om klimatomställningen

Tillsammans med flera andra lärosäten tar MDU fram öppna, nätbaserade kurser som syftar till att underlätta klimatomställningen. Vem som helst kan genomföra kurserna - när och var som helst och i sin egen takt. Inga förkunskaper krävs.

Lärosätena har under hösten tagit fram ett fyrtiotal kurser inom olika ämnesområden. MDU bidrar med tre nya kurser:

Lärosätena som deltagit i satsningen är Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Chalmers tekniska högskola.

Kontaktinformation