Text

Datum 2022-12-14
Artikeltyp Aktuellt

Alva och Louisa från Finland gjorde VFU i Västerås

Alva Wargh och Louisa Hästö

- Det är roligt att vara här. Man får se så mycket nytt, utmana sig själv och utveckla sina kunskaper inom ämnet som vi studerar, säger den finske utbytesstudenten Alva Wargh. Hon har gjort sin VFU i Västerås tillsammans med studiekamraten Louisa Hästö.

- Värdegrunden i Sverige och i Finland är väldigt lik. Det handlar om att nå så långt det är möjligt med det enskilda barnet, säger Alva. Hon tycker det är en väldig trevlig arbetsmiljö på Bäckby norra förskola, där hon tillsammans med Louisa har haft fyra veckor av sin verksamhetsförlagda utbildning. Här är det också lite mer mångkulturellt och flerspråkighet än hemma i staden Vasa.

MDU/UKK har inlett ett samarbete med Åbo Akademi om VFU där akademierna byter studenter med varandra. Studenter från MDU genomför en två veckor lång VFU-period vid ett av Åbo Akademis motsvarighet till övningsförskola och MDU tar emot Åbo Akademis studenter på en fyra veckor lång praktikperiod. Det är under VFU3 som MDU:s studenter har möjlighet att förlägga en två veckor lång utbytesperiod av den 10 veckor långa VFU-perioden.

Är du nyfiken på förskolläraryrket? Här kan du läsa mer om utbildningen och ansöka!

Bland MDU:s studenter som har gjort VFU i Åbo är Sara Svedberg och Emma Asterlund. De tycker liksom Alva och Louisa att det har varit intressant att göra VFU i ett annat land med andra styrdokument. Studenterna bodde tillsammans i en Air BNB-lägenhet mitt i centrala Åbo under hösten. Samarbetet mellan MDU och Åbo akadmi är ett Nordplusprojekt. Studenterna får ett nordplusstipendium, men har även möjlighet att ansöka om vårt eget resestipendium.

Skillnad mellan läroplaner

Alva och Louisa tycker att de har lärt sig mycket under sin VFU i Västerås, där de har fått möjligheten att praktisera sina teoretiska kunskaper. De har arbetat en hel del självständigt, samtidigt som de fått värdefull handledning av pedagogerna på Bäckby norra förskola.

- Det är roligt att se hur man gör i Sverige och skillnaderna mellan Sverige och Finland. Medan den svenska läroplanen är lite mer öppen för tolkningar, är den finska längre och mer detaljerad. Den innehåller många olika små punkter som ska vara med i vardagen i förskolan. Samtidigt får man bestämma lite mer om vad som ska vara med i verksamheten på det lokala planet, säger Louisa.

- Det är väldigt trevlig arbetsmiljö här, samtidigt som det är färre pedagoger per grupp än i Finland, säger Alva. Louisa lägger till att dagen är uppbyggd lite annorlunda i Sverige, här är det inte lika vanligt med samling om morgonen. I den finska förskolan går man också ut två gånger per dag, medan man i Sverige går ut en gång per dag.

Alva och Louisa bodde i en lägenhet i centrala Västerås, universitetet hjälpte till med att hitta boende. De kände varandra innan och har studerat samman på Åbo akademi. De har ett och ett halvt år kvar av sin utbildning

- Vi har trivts bra här, vi har fikat lite på caféer och gått en del promenader. Vi fick med oss Vallby julmarknad, det var en riktigt trevlig upplevelse, säger Alva.