Text

Datum 2022-08-08
Artikeltyp Aktuellt

Avanmäl dig, om du inte ska skriva tenta

Student skriver tenta.

Kom ihåg att avnamäla dig om du vet att du inte ska skriva din tenta.

Den 15–20 augusti är det omtentaperiod. För att MDU ska kunna undvika onödiga kostnader för vakter och salar, är det viktigt att du avanmäler dig om du inte ska skriva tentan.

Varje tentaperiod är det många studenter som anmäler sig till salstentamen, men som inte kommer till tentasalen när det väl är dags att skriva. För att vi ska kunna ge bästa möjliga service inför, under och efter varje tentaperiod och tentatillfälle är det viktigt att få veta hur många studenter som faktiskt ska skriva sin salstentamen.

 

Tänk därför på att:

  • Avanmäla dig även om sista anmälningsdagen passerat.

  • Anmäla dig enbart till den ort där du ska skriva din tentamen (Västerås, Eskilstuna eller Nyköping).

  • Dörrarna till tentalokalen stänger 10 minuter innan tentan startar. Kom därför i god tid.

  • Insläpp till tentalokalen sker klockan 08.00-08.20 för tentor som går på förmiddagen, och klockan 14.00-14.20 för tentor som går på eftermiddagen.

  • Om du kommer för sent får du vänta till andra insläppet, alternativt vänta till nästa skrivtillfälle.

  • Du behöver ha med dig giltig legitimation för att få skriva tenta.

  • Läsa informationen som finns på sidan om Tentor på MDU.

  • Observera att MDU-bussarna går med reducerad tidtabell mellan campus på omtentaveckan – se tidtabell för bussen.