Text

Datum 2022-04-11
Artikeltyp Aktuellt

”Didaktik är ett kraftfullt verktyg för att tänka kring sin egen undervisning”

Johannes Rytzler har tillsammans med Gunnlaugur Magnússons gett ut boken ”Towards a Pedagogy of Higher Education – The Bologna process, Didaktik and Teaching”. Med boken vill de bidra till diskussioner om den högre utbildningens roll i samhället, om vad det innebär att vara lärare inom högre utbildning och, i förlängningen, mobilisera en motrörelse som främjar en högre utbildning där kunskap, demokrati och deltagande är ledord.


Didaktik, eller läran om undervisning, är ett kraftfullt verktyg för lärare på alla utbildningsnivåer för att tänka kring sin egen undervisning. Detta gäller även lärare inom högre utbildning, där kunskap, demokrati och deltagande borde vara ledord. Det menar Johannes Rytzler, lektor i pedagogik vid Mälardalens universitet.

- Didaktiken är ett kraftfullt verktyg för att tänka kring sin egen undervisning. Både ur ett ämnesperspektiv och ur ett mer pedagogiskt orienterat perspektiv (med fokus på studenters delaktighet i undervisningen). Även om undervisning till stor del är ett hantverk kan didaktiken erbjuda begrepp och modeller som kan hjälpa till att stärka lärares förkroppsligade eller tysta kunskap, säger han.

Nyligen har även Johannes Rytzler gett ut en bok i ämnet tillsammans med Gunnlaugur Magnússon, docent i pedagogik på Uppsala universitet och forskare på Oslo universitet. Där beskriver de hur didaktiken fungerar både som ett tankeverktyg för lärare att använda i sin undervisning och som ett teoretiskt perspektiv där lärarens specifika ämneskunskaper och ämnet i sig utgör viktiga delar.

Högre utbildning har fyllt olika funktioner sedan medeltiden

I boken tar de upp vikten av att lärare inom högre utbildning får utrymme att reflektera över sin undervisning, men också över relationen mellan högre utbildning och omgivande samhälle.

- Högre utbildning, och framför allt universitetet, har sedan medeltiden fyllt olika funktioner i samhället gällande kunskapsbevarande och kunskapsutveckling. Man kan säga att dagens moderna universitet bär spår av tidigare idéer och föreställningar om högre utbildning, varav några är värda att bevara och låta leva vidare, säger Johannes Rytzler.

Kritik mot hur dagens undervisning är utformad

I boken framför de även kritik mot hur högre utbildning av idag är utformad och att denna kan hämma lärare.

- Det har skett en likriktning av högre utbildning, något som flera forskare har identifierat. Likriktningen har skett dels genom Bolognaprocessen (hur högre utbildning formaliseras i Europa för ökad transparens och studentmobilitet reds. anm), dels genom en marknadifiering och instrumentalisering av högre utbildning. I detta har faktiska eller (förväntade) nyttoaspekter gått före bildningsaspekter, kunskapsintresse och mänsklig nyfikenhet, dimensioner av högre utbildning som därmed riskerar att gå förlorade, säger Johannes Rytzler.

Hur hoppas du att din forskning bidrar till att lösa de problem som finns i dagens högre utbildning?

- Vi hoppas att boken kan bidra till diskussioner om den högre utbildningens roll i samhället, om vad det innebär att vara lärare inom högre utbildning och, i förlängningen, mobilisera en motrörelse som främjar en högre utbildning där kunskap, demokrati och deltagande är ledord.

 

 

Den 22 april arrangerar universitetsbiblioteket i Eskilstuna ett boksläpp av Johannes Rytzler och Gunnlaugur Magnússons bok ”Towards a Pedagogy of Higher Education – The Bologna process, Didaktik and Teaching”.

Kontaktinformation