Text

Datum 2021-09-21
Artikeltyp Aktuellt

Artificiell intelligens förbättrar trafiksäkerheten

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Ny teknik med hjälp av AI kommer att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare. Foto: Pixabay

Ny teknik med hjälp av AI kommer att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare. Foto: Pixabay

Nu startar ett nytt forskningsprojekt på MDH, där ny teknik med hjälp av artificiell intelligens (AI) kommer att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare.

FitDrive-projektet kommer att utforma, implementera och testa nya metoder, tekniker och verktyg för att övervaka och utvärdera bland annat körprestanda, reaktionstid, kognitiv belastning (mental ansträngning) och fysisk trötthet för yrkesförare.

Genom ett molnbaserat Internet of Things AI-system kommuniceras aktuell information om förarens tillstånd, dels till föraren själv men även till polispatruller och andra relevanta enheter inom samhällets infrastruktur - viktig information som förbättrar trafiksäkerheten både för individen och samhället.

Tekniken upptäcker avvikande körbeteende

I projektet, som är ett samarbete mellan tio aktörer från sju olika länder, spelar MDH en viktig roll inom tillämpad AI samt multimodal maskininlärning genom Internet of Things och molnbaserade tjänster. Tekniken kommer att användas för att mäta och associera olika typer av avvikande beteenden hos föraren och känna igen den mest troliga orsaken: droger, mediciner, alkohol, trötthet eller annat.

– Projektet kommer att pågå i tre och ett halvt år. Det finansieras av EU:s Horizon 2020-program och är ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete inom trafiksäkerhetsområdet med projekt som utförts tidigare av gruppen Artificiell intelligens och intelligenta system vid MDH, säger professor Shahina Begum, som är biträdande ledare för gruppen.

Projektgruppen för FitDrive. Foto: Staffan Ehde

Projektgruppen för FitDrive. Foto: Staffan Ehde

Förbättrar både trafiksäkerhet och arbetsförhållanden

– FitDrive kommer att påverka den allmänna trafiksäkerheten, genom att förhindra och därmed minska dödsfall hos förare. Det intelligenta systemet kommer att påverka arbetsförhållanden för yrkesförare, genom en regelbunden kontroll av både deras allmänna och nuvarande hälsa, säger Mobyen Uddin Ahmed, docent och projektledare vid MDH.

FitDrive kommer att kunna installeras i fordon, där den kopplas ihop med annan teknik som moderna bilar har; till exempel ”CAN bus” som är ett smart system som används i fordon för att låta olika komponenter kommunicera med varandra.

Genom att samla in individuell data om de normala köregenskaperna hos varje enskild förare och även för fordonet, kan sedan olika avvikande beteenden upptäckas. Insamlingen av data sker genom till exempel sensorer, kameror och annan mätutrustning. Inom ramen för projektet kommer forskarna även att utveckla en egen enhet som kan upptäcka och analysera avvikande köregenskaper och hälsoförändringar hos föraren.

Kan användas vid slumpmässiga trafikkontroller

Gällande trafiksäkerheten för samhället i stort ser Mobyen Uddin Ahmed även andra områden där FitDrive kan göra skillnad.

– FitDrive skulle kunna användas vid slumpmässiga trafikkontroller, uppsatta längs vägarna, där en intelligent screening-anordning kan vara ett effektivt sätt att utrusta vägkontroller med specifika verktyg som med hjälp av AI kan utvärdera förares lämplighet och förbättra trafiksäkerheten, säger han.

Globala mål för hållbarhet

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Detta projekt har koppling till flera av dessa mål.

Så arbetar MDH med FN:s globala mål för hållbarhet - Mälardalens högskola Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation