Text

Datum 2021-10-29
Artikeltyp Aktuellt

Ny målbild inför att MDH ska bli universitet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Du som har varit på campus de senaste veckorna kan ha sett att medarbetare från MDH stod och visade upp förslag på en målbild för det blivande universitetet.

Styrelsen för MDH tog redan förra året fram en ny vision, som lyder: En progressivt och samverkande högskola där vi tillsammans formar en hållbar framtid. Visionen kommer att följa med i övergången till MDU 2022 och ordet högskola byts ut mot universitet.
En vision är en övergripande målsättning som siktar långt in i framtiden, och därför håller en arbetsgrupp nu på att bryta ner den i ett mer konkret innehåll som har ett kortare tidsperspektiv.


Det handlar helt enkelt om att innehållet och orden behöver förtydligas för att vi lättare ska kunna använda visionen som ett riktmärke i utvecklingen av MDH till MDU. Exempel på frågor vi jobbar med är:

  • Vad menar vi egentligen när vi säger att det blivande universitetet ska vara progressivt?
  • Hur kan det märkas i vardagen för er studenter och för de som arbetar på MDU de kommande åren?
  • Hur är vi när vi är som bäst på samverkan, hur definierar vi det?
  • På vilket sätt hjälper de progressiva och samverkande förhållningssätten oss att skapa en hållbar framtid?


Arbetet leds av Jonas Stier, professor i socialt arbete och han har genomfört workshops med styrelse, ledning och medarbetare på MDH. Studentkåren har också varit delaktig för att se till att studenternas perspektiv finns med.


Under de öppna mötena på campus i Eskilstuna och Västerås visades förslaget till målbild upp så som det ser ut just nu och studenter som var på plats fick möjlighet att tycka till om innehållet. Målbilden kommer att utvecklas ytterligare utifrån de tankar och inspel som kom från de studenter och medarbetare som deltog i mötena och efter fler möten med grupper som representerar olika delar av högskolan. I mitten av december ska målbilden vara klar och beslutas av högskolestyrelsen. Därefter kan högskolan börja arbetar utifrån den, från början av 2022 och framåt.

Kontaktinformation