Text

Datum 2021-11-10
Artikeltyp Aktuellt

MDH-studenten Malin Källström vinner Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium 2021

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Utdelning av Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium. På bild: Malin Källström, student vid MDH och vinnare av stipendiet, samt Annika Helg, vd för Sparbanken Rekarne

Malin Källström, som i våras tog kandidatexamen i Informationsdesign och nu läser masterprogrammet i innovation och design, tilldelas stipendiet för sitt examensarbete ”Känner du fjärilar i hagen?”. Uppsatsen handlar om hur man, utifrån ett designperspektiv och med hjälp av berättarteknik, kan kommunicera vikten av biologisk mångfald.

Grattis till stipendiet Malin! Hur känns det?

- Tack snälla! Jag är jättestolt att en extern partner har bedömt min uppsats, det ger en större vidd än att det endast är en akademisk bedömning. Det ger också en bekräftelse på att ämnet kan engagera näringslivet på ett positivt vis. För pengarna ska jag köpa en ny dator så att jag kan ta mig an nästa steg i utbildningen, nämligen masteruppsatsen.

Hur valde du område att skriva om?

- Ett allmänt intresse för den biologiska mångfalden och hur vi har möjlighet att kunna förändra den i kombination med ett stort intresse för berättarteknik gjorde att jag valde Botaniska trädgården i Västerås, svarar Malin.

Vad är ditt tips till studenter som vill skriva en vinnande uppsats?

-
Det är viktigt att hitta ett ämne som man verkligen brinner för och är nyfiken på att vilja veta mer om. Inledningsvis kanske man nischar in sig på ett ämne som man egentligen tycker känns väldigt smalt. Men ju mer man lär sig om ämnet, desto större blir det och du hittar ännu mer att ta reda på. Det är det som är det härliga – att inledningsvis vara så specifik man bara kan för sen se hur det vidgar sig. Det finns mycket att upptäcka.

- Att misslyckas är nästan mitt bästa tips. Om man försöker göra något perfekt från början, låser man sig inom begränsade ramar. Att tillåta sig själv att misslyckas, att göra fel och få göra om tror jag är en jättestor framgångsfaktor. Inte bara när du skriver en uppsats utan också i livet i överhuvudtaget. Det är när man vågar göra fel som man upptäcker.

Den här uppsatsen är kanske inte den sista du skriver, eftersom du nu läser vidare vid masterprogrammet i innovation och design?

-
Det stämmer. Trots att jag började studera väldigt sent i livet skulle jag vilja passa på att rekommendera de som är nyfikna, men som kanske har lång erfarenhet av arbetslivet, att börja studera då det verkligen kan tillföra något. Informationsdesign som jag började läsa, och rumslig gestaltning specifikt, är något som jag tror flera skulle vara intresserade av om de visste att det fanns.

"Intresset för stipendiet har varit stort"

Utdelningen av stipendiet genomfördes under MDH:s digitala evenemang Hållbarhetdagarna. Presentationen hölls av bland annat Sparkbanken Rekarnes vd, Annika Helg.

- I år är första året vi delar ut ett stipendium till studenter vid MDH. Det är därför extra roligt att se att intresset för att söka stipendiet har varit stort. Det som har varit extra kul i år är att det har varit en stor bredd i vilka studentprofiler som har sökt, närmare bestämt representanter från sju olika program. Ett av våra syften med stipendiet har varit att möjliggöra för alla studenter oavsett utbildningsprogram att kunna söka”, säger Annika Helg.

Motivering

Malin har utifrån ett designperspektiv använt sig av visualisering och storytelling för hur man kommunicerar vikten av biologisk mångfald vid Botaniska trädgården i Västerås. Examensarbetet påvisar en god akademisk kvalitet, är innovativt och mycket relevant för att skapa nyfikenhet och tydlighet i kommunikation. Arbetet bejakar kreativitet och uttrycksfullt skapande i utformning, process och resultat.

En styrka med arbetet är dess möjligheter att realisera resultaten i praktiken samtidigt som det genererar ett kunskapsbidrag inom arbetets ämnesområde och öppnar upp för överförbar kunskap till andra kontexter i banken.

”Känner du fjärilar i hagen” lockar till läsning och är en vacker uppsats. Med en inspirerande berättarteknik tar vi del av uppsatsen kring hur visuella element tolkas helt olika beroende på betraktare.

Det är i de visuella elementen vi finner stort intresse och kan applicera metoden på bankens såväl fysiska som digitala rum. Uppsatsen fokuserar på hur man kan kommunicera vikten av biologisk mångfald utifrån ett rumsligt perspektiv, vilket också känns mycket relevant utifrån Sparbanken Rekarnes hållbarhetsarbete.

Ta del av uppsatsen

Läs uppsatsen "Känner du fjärilar i hagen", som handlar om hur man, utifrån ett designperspektiv och med hjälp av berättarteknik, kan kommunicera vikten av biologisk mångfald.

Till uppsatsen

Relaterade artiklar

 

  • Datum 2021-03-24
  • Artikeltyp Aktuellt

Nytt stipendium för dig som pluggar på MDH

MDH:s samverkanspartner Sparbanken Rekarne lanserar nu ett nytt stipendium för studenter vid högskolan.

om Nytt stipendium för dig som pluggar på MDH
  • Datum 2019-12-12
  • Artikeltyp Aktuellt

MDH och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete

MDH och Sparbanken Rekarne stärker sitt samarbete och ingår idag ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och fortbildning för yrkesverksamma. Målsättningen är att tillsammans göra satsningar som stärker innovationskraften i Sörmland.

om MDH och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete

Kandidatprogrammet informationsdesign, inriktning rumslig gestaltning

Kandidatprogrammet informationsdesign, inriktning rumslig gestaltning

Master­programmet i innovation och design

Master­programmet i innovation och design