Text

Datum 2021-11-01
Artikeltyp Aktuellt

Lägesrapportering och medborgarlöften för minskad brottslighet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Flera svenska kommuner arbetar med en metod som kallas kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Det är en process som bygger på lägesrapporter och medborgarlöften i syfte att minska brottslighet. Foto: Pixabay

Flera svenska kommuner arbetar med en metod som kallas kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Det är en process som bygger på lägesrapporter och medborgarlöften i syfte att minska brottslighet. Foto: Pixabay

Flera svenska kommuner arbetar med en metod som kallas kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Det är en process som bygger på lägesrapporter och medborgarlöften i syfte att minska brottslighet. Ett forskarteam på MDH har utvärderat processen hos två kommuner och deras rapport visar bland annat att processen stärkt kommunernas kunskap samt att det finns goda förutsättningar att ytterligare stärka det förebyggande arbetet.

Lägesrapportering bygger på samarbete mellan olika kommunala verksamheter och polisen, och kartlägger vilka problem som är vanligast, hur stor risken för utsatthet är eller hur utvecklingen ser ut över tid. Medborgarlöften ger medborgare insyn i och inflytande på det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Genom sådan dialog kan förtroendet mellan polisen, kommunen och de som bor och verkar i kommunen stärkas.

Under 2021 har ett forskarteam vid MDH utvärderat processen med brottsförebyggande arbete hos två svenska kommuner; Fagersta och Ludvika.

– Vår utvärdering visar att det finns goda förutsättningar att ytterligare stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet både i Fagersta och i Ludvika kommun. För att göra detta har olika områden identifierats där kommunerna har möjlighet att utveckla sitt brottsförebyggande arbete, säger Osman Aytar, universitetslektor i socialt arbete på MDH.

Användbara slutsatser för svenska kommuner

De centrala slutsatserna för forskarteamets utvärdering visar att:

  • Arbetet med lägesrapportering har stärkt kommunernas kunskap om sina respektive lokala utmaningar

  • Kommunernas brottsförebyggande arbete skulle stärkas ytterligare av en mer tydlig och sammanhållen process

  • Återkopplingen till lägesrapporteringsgrupp och rapportörer behöver utvecklas

  • Kommunerna kan ytterligare stärka sitt förebyggande arbete genom att tydligare kommunicera de åtgärder som genomförs

– Slutsatserna är i första hand riktade till dessa två kommuner, men de kan även vara till nytta för övriga kommuner i Sverige i deras brottsförebyggande arbete, säger Lena Talman, universitetslektor i socialt arbete på MDH.

– Det här utvärderingsarbetet är ett bra exempel på fruktbar samverkan mellan akademi, kommuner och länsstyrelser. Med en vetenskaplig ansats och utifrån befintlig forskning kan vi som forskare genomlysa kommunernas arbete med lägesrapportering och medborgarlöften, vilket kan bidra till att förfina arbetssätt och organisation för framtiden. Omvänt får vi ny kunskap om hur kommunernas lägesrapportering och medborgarlöften faktiskt fungerar i praktiken, säger Jonas Stier, professor i socialt arbete på MDH.

Utvärderingen finns att läsa i fulltext här Länk till annan webbplats. och en tillgänglighetsanpassad version av den finns på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats Länk till annan webbplats..

Globala mål för hållbarhet

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet och det här området har koppling till flera av dessa.​
Så arbetar MDH med FN:s globala mål för hållbarhet - Mälardalens högskola Länk till annan webbplats.


FN:s globala mål

MDH bedriver verksamhet som svarar upp mot samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation