Text

Datum 2021-03-29
Artikeltyp Aktuellt

Jobba som lärare redan under dina studier

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Lärare och elever.

MDH erbjuder två lärarprogram där du kan jobba som lärare samtidigt som du pluggar till lärare. Det är vårt arbetsintegrerade grundlärarprogram inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 samt högskolans kompletterande pedagogiska utbildning som leder till en ämneslärarexamen.

På det arbetsintegrerade grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass, årskurs 1-3 anställs studenter och arbetar halvtid på en skola från och med sin tredje termin. Utbildningen ges i samarbete med tretton av regionens skolhuvudmän.

− För studenterna innebär upplägget en unik möjlighet att omvandla de teoretiska kunskaperna i praktiken. Vi vet även att det finns många obehöriga lärare och på det här sättet kan de både arbeta och ta sin lärarexamen. En annan fördel för studenterna är att de inte behöver ta studielån i lika stor utsträckning, säger David Carlsson, akademichef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation som ger lärarutbildningarna på MDH.

Under de två första terminerna läser studenter kurser om skolans värdegrund och organisation, barns utveckling och lärande samt om matematik- och språkinlärning.

− På så sätt har studenterna grundläggande kompetens att påbörja sitt arbete som obehörig lärare under det andra studieåret. Från termin tre studerar studenterna teori på halvfart och arbetar samtidigt i en skolverksamhet. Det ger en hållbar studie- och arbetssituation som är fördelaktig för både studenter och skolhuvudmän, säger David Carlsson.

Grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Om du istället önskar undervisa på högstadiet eller i gymnasiett och redan har högskolepoäng i skolämnen kan du läsa MDH:s kompletterande pedagogisk utbildning och bli behörig ämneslärare på drygt 1,5 år.

Utbildningen läses på distans med trekvartsfart under höst- och vårtermin och heltid under sommaren, vilket innebär att studenterna bli färdiga ämneslärare efter cirka 1,5 års studier. För de studenter som redan är anställda som lärare finns möjlighet att genomföra VFU:n på skolan där de är anställda.

– Vi vet att skolhuvudmännen har ett stort behov av lärare. Med den här studietakten kan obehöriga lärare arbeta samtidigt som de studerar till ämneslärare. Tar studenten dessutom en ämneslärarexamen i ett undervisningsämne som är ett bristämne kan de bli anställda som lärare längre tid än det år som gäller för obehöriga lärare, säger David Carlsson.

För att kunna läsa utbildningen behövs ämneskunskaper som omfattar minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne för grundskolans årskurser 7–9 och minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning består av 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU).