Text

Datum 2021-05-31
Artikeltyp Aktuellt

Så kan teknik främja lärarens ledarskap

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

En forskargrupp vid MDH använder en app för att dokumentera, studera och analysera lärarens ledarskap i klassrummet. Med teknikens hjälp hoppas forskarna kunna bidra till att lärarstudenter och befintliga lärare blir ännu bättre ledare.

Att vara lärare är att vara ledare. Lärarens ledarskap brukar definieras som kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser, förmåga att leda arbetet i klassrummet och förmågan att hantera grupprocesser. Nu pågår forskning vid MDH för att med teknikens hjälp främja och förbättra lärarnas och lärarstudenternas ledarskap i klassrummet.

Tidigare forskning har bland annat visat att digitala verktyg spelar en viktig roll för utveckling av lärarutbildningsprogrammet, men även för lärarens yrkesmässiga utveckling. I projektet Digi- Reflect används en digital videobaserad applikation, VEO (Video Enhanced Observation), som används för att dokumentera, studera och tillsammans reflektera över lärares och lärarstudenters ledarskap i klassrum. Genom att spela in lärarledd klassrumsinteraktion och förse inspelningen med markeringar (så kallade tags) som tydliggör vad läraren gör i respektive stund, får lärare, lärarstudenter och forskare möjlighet att reflektera kring ledarskapet.
Under det senaste decenniet har forskning visat att lärarutbildning och lärarutvecklingsmetoder måste vara evidensbaserade. Både de som studerar till lärare och erfarna lärare måste reflektera över hur de undervisar i klassrummen. Digi-Reflect stöder studierna genom att tillhandahålla ett digitalt reflektionsverktyg som används för att hjälpa dem att förstå och utveckla sina klassrumsbaserade undervisningsmetoder under sin utbildning. Tekniken är användbar för personer som studerar till lärare eftersom de får direkt feedback på sin klassrumsundervisning. Det hjälper också mentorer och lärarutbildare vid högskolan, eftersom feedback som ges till studenter blir mer reflekterande och evidensbaserad, säger Olcay Sert, universitetslektor och projektledare vid MDH.

Det långsiktiga målet med projekt är att se till att lärare deltar i digitala reflekterande metoder under hela sin karriär för en mer inkluderande utbildning.

– Forskningen gör skillnad inte bara för lärarstudenter och erfarna lärare utan på sikt även för elever i klassrummet, säger han.

Projektet genomförs inom ramen för MDH:s lärarutbildningsprogram i samverkan med forskare, lärare och lärarstudenter. Den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk utgör basen för projektet. Både individuella intervjuer, gruppintervjuer och workshops ingår i projektet. Projektet genomförs i samarbete med Eskilstuna kommun och Västerås stad.

 

Globala målen

MDH har forskning som knyter an till samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Detta forskningsprojekt är relevant för mål nummer 7, God utbildning för alla.

 

Forskning om FN:s globala mål

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Mer information om projektet

Läs mer om forskningsprojektet Digi-Reflect

Kontaktinformation

Denna artikel är en del av en artikelserie om hur MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål.

Fler relaterade artiklar