Text

Datum 2021-06-07
Artikeltyp Reportage

Möt Aswo Safari: Samma drivkraft bakom film och forskning

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Aswo Safari

2014 doktorerade han på Uppsala universitet och tilldelades The Wallander Scholarship av Handelsbanken. Han har jobbat som gästforskare på The Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, University of Sydney och Otago University.

Vid sidan av forskningen undervisar Aswo Safari i International Business och International Marketing på MDH.

Egentligen ville han inte forska utan skriva filmmanus. Som 21-åring sökte Aswo Safari in på Dramatiska Institutet i Stockholm, gallrades fram till slutfasen som en av åtta men fick rådet att gå ut och skaffa livserfarenhet.

Det ledde till studier i filosofi, ekonomi med allt större fokus på företagsekonomi, där han blev fast och fann sitt kall. Sedan dess har Safari skrivit artiklar om bland annat förtroende för offentlig sektor, om köpbeteende från andra länder på Internet och psykologiska faktorer som styr tillit.

– Avhandlingen gick smidigt och jag hade flyt. Jag fick Wallanderstipendiet med tre års finansierad forskning och tillbringade postdokåren på MIT, Harvard, University of Sydney i Australien och Otago på Nya Zeeland, berättar Safari.

Han älskar resandet och möjligheten att via sin forskning möta intressanta människor, och ser inte forskningen som ändamålet i sig utan ett verktyg för att förändra.

– Sett i retrospektiv handlar filmskapandet och forskningen om samma sak. En slags verklighetsflykt i syfte att visa på problematiken och ge lösningen till en bättre värld. Inom forskning är det vanligt att studera empirin och utarbeta egna teorier, men jag gör tvärtom. Jag studerar teorierna och visar hur de kan användas för att förbättra verkligheten, förklarar Aswo Safari.

Störst nytta har företag som vill internationalisera på en främmande marknad, men i grunden handlar Safaris forskning om relationsbyggande i stort.

– Två saker är viktiga för international business; osäkerhet och bristen på förtroende. Tvärt emot vad många tror är det inte det geografiska avståndet som påverkar osäkerheten utan det kulturella; lagsystem, befolkning, statsskick etc, om du inte redan känner till företaget. Självklart har företagets kompetens betydelse, men det emotionella är minst lika viktigt. För att minska den osäkerheten måste företagen jobba med förtroende och förstå hur man skapar relationer, berättar Safari.

Framförallt med hjälp av lokala brobryggare som kan introducera företaget på en ny marknad. Men att någon är hemtam i landet är ingen garanti i sig, påpekar han.

– Ibland skevar det och då måste man byta. Det finns agenter och distributörer som enbart ser till egen vinning, men en bra brobryggare fördjupar sig i produkten och företagets kompetens.

Och forskningen börjar tillämpas. Safari har regelbundna möten med en vd på MITC, Mälardalen Industrial Technology Center, som gillar hans teorier och känner att de gagnar bolaget.

– Det känns bra att resultaten kommer till nytta. I forskarvärlden finns ett underliggande krav på att publicera, men här får jag göra det jag vill och ser teorierna användas. Som forskare är vi en del av den processen, och är bara kunskapen tillräckligt bra kommer den att leva kvar.

Din forskning har ett genomgående tema av tillit och förtroende.

– Det stämmer, och hela mitt liv har handlat om internationalisering. Mina föräldrar kommer från Iran men flydde till Irak, där jag föddes innan jag kom till Sverige och Hallstahammar som 12-åring. Det var förstås mycket elände, och i drivet att skapa film eller forska finns en underliggande vilja att skapa bättre världar, konstaterar Safari.

Parallellt med forskningen undervisar han på tre kurser inom International Business och International Marketing; på master, C- och numer även A-nivån.

– Faktum är att A-nivån är svårast eftersom studenterna inte är vana vid teoretiska begrepp. Det gör att jag måste gå ned i abstraktion och hitta konkreta exempel från verkligheten.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag gillar att resa och träna, och vandrar mycket. Visst, det är ett privilegium att forska men det också viktigt att måna om livet, vänner och kollegor som ett sätt att få positiv energi till sin forskning. Det är skillnad på att vara i forskningens tjänst och i mänsklighetens tjänst, och man behöver tjäna både. I livet ska man hjälpa de svagaste; i forskningen utmana de starkaste. Då har man åtminstone försökt bidra.

Vilket råd vill du ge andra som vill börja forska?

– Att inte betrakta forskningen som ett jobb utan ett sätt att leva. Ser du forskning som ett 08.00-17.00-jobb kommer du att få problem, säger Safari.

Har du någonsin ångrat att du började själv?

Aswo Safari skrattar till.

– Inte precis. Jag får träffa intressanta kollegor, tillbringa tid internationellt och jobbar med frågor som gör nytta. Men i grunden handlar det om att känna passion oavsett vad du gör. Innan jag började forska var jag till exempel väldigt händig och kunde snickra pallar, men i dag vet jag inte om jag klarar det längre.

Kontaktinformation