Text

Datum 2021-06-04
Artikeltyp Aktuellt

Studentprojekt blev verklighet – lyfts för att inspirera andra

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Visualisering av två robotceller i produktionsmiljö.

Visualisering av studenternas koncept för GKN ePowertrains produktion.

Ett förslag som togs fram av fyra ingenjörsstudenter inom produktion och produktdesign blev verklighet och används idag för att effektivisera GKN ePowertrains produktion. Nu lyfter även Visual Components studentprojektet för att inspirera andra i branschen.

– Det känns fantastiskt roligt och värdefullt att projektet uppskattats på flera håll och att andra fortfarande har nytta av vårt projekt, säger Erik Andersen, tidigare student på MDH och en av personerna bakom projektet.

Det var när Erik Andersen pluggade till civilingenjör i produktion och produktdesign på MDH som han, tillsammans med tre andra studenter, tog fram ett konceptförslag för hur en robotcell skulle automatisera och effektivisera GKN ePowertrains produktion. Projektet genomfördes i samverkan med företaget och är en del i kursen industriautomation som ingår i utbildningen. Idag har förslaget blivit verklighet och har implementerats i produktionen. Men det slutar inte där. Förslaget togs nämligen fram med hjälp av ett simuleringsprogram från Visual Components och nyligen använde de projektet som fallstudie.

– Projektet visar att studenterna – med rätt verktyg – kunde göra stor skillnad i verkliga produktionsmiljöer. Studenternas användning av simulering med Visual Components för att utforma olika förslag och se till att tillverkningstillgångarna utnyttjas till sin fulla potential var anmärkningsvärd och imponerande. Det i kombination med att projektet hjälpte GKN ePowertrain att spara 80 procent av kostnaderna för en operatör förtjänar att belysas och därför ville vi lyfta projektet lite extra i vårt branschnätverk, säger Umair Ejaz, Product Marketing Manager, Visual Components.

Exponering och möjlighet att nätverka genom studentprojekt

På ingenjörsprogrammen inom produktion och produktdesign får studenterna möjlighet att genomföra skarpa projekt mot företag under ett flertal kurser, för att få testa på riktigt. Lärarna på programmen lägger därför ner mycket tid på att förbereda kontakten med företagen, för att sedan tillsammans ta fram lämpliga studentprojekt.

– För att förbereda våra studenter inför sin framtida karriär är samverkan med industriföretag viktigt för oss. Genom de skarpa projekten får våra studenter möjlighet att redan under studierna känna på vilka krav de kommer att möta i arbetslivet, säger Niklas Friedler, kursansvarig för kursen industriautomation på MDH.

För Erik Andersen, som idag jobbar som simuleringskoordinator på Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), gjorde studentprojektet mer än vad han kunnat hoppas på.

– Det är delvis på grund av detta projekt som jag fick jobbet på MITC. I samband med slutpresentationen av projektet var flera företag på plats för att höra om våra projekt, bland annat MITC. Ett sådant presentationstillfälle ger exponering och möjlighet att nätverka. En annan fördel med de skarpa projekten är att du som student får känna på vad du kan jobba med framöver, vilket gör dig ännu mer motiverad att fullfölja dina studier, säger Erik Andersen.

Mer om studentprojektet

Studenter tog fram koncept för hur en robotcell ska automatisera och effektivisera GKN ePowertrains produktion.

Till studentprojektet

Fallstudie

Läs mer om Visual Components fallstudie.

Till fallstudien.

Ingenjörsprogram inom produktion och produktdesign