Text

Datum 2021-06-24
Artikeltyp Aktuellt

Ny forskarskola inom pedagogik och särskild begåvning

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

För att möta behoven hos särskilt begåvade barn och elever startar nu en ny forskarskola där MDH deltar tillsammans med Karlstads universitet och Stockholms universitet. Den kommer att ge ett unikt bidrag till svensk förskola och skola.

Tidigare forskning och rapporter har visat att särskilt begåvade barn och elever inte alltid utvecklas optimalt och inte alltid mår bra i förskola och skola. För att möta dessa barns behov startar nu en ny forskarskola där MDH deltar tillsammans med Karlstads universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare har tilldelats nästan 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

Docent Johanna Lundqvist vid MDH har tillsammans med professor Valerie Margrain, professor Gisela Priebe vid Karlstads universitet och professor Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet tilldelats medel för en ny forskarskola. Från Mälardalens högskola medverkar även docent Louise Sund.
- Vi känner oss glada och ser verkligen fram emot att dra igång arbetet med denna viktiga forskarskola, säger Johanna Lundqvist.

Ska utveckla kunskap om pedagogik, didaktik och särskilt begåvade barn och elever

Forskarskolan kommer att utveckla kunskap om särskilt begåvade barn och elever i svensk förskola och skola, ett fält som har stor betydelse för lärarutbildningarna och för forskning inom utbildnings-vetenskap.
- Forskarskolan tar sig an ett område som ännu inte fått tillräcklig uppmärksamhet i svensk lärarutbildning och forskning. Med hjälp av den här nya forskarskolan vill vi bygga kapacitet i Sverige när det gäller exempelvis inkluderande undervisning för särskilt begåvade barn och elever, säger Johanna Lundqvist.

Behöver också stöd och stimulans

Tidigare forskning och rapporter har visat att särskilt begåvade barn och elever inte alltid utvecklas optimalt och inte alltid mår bra i förskola och skola. En del av dem väljer att stanna hemma eller att underprestera för att inte sticka ut. Särskilt begåvade barn och elever kan också uppleva svårigheter eller ha en funktionsnedsättning som till exempel läs- och skrivsvårigheter, autism eller adhd. Deras psykiska välbefinnande och utveckling måste i likhet med andra elevers värnas.

- Det förekommer att de inte får den ledning och stimulans de behöver, att de känner sig missförstådda när de ställer frågor till lärare eller att de inte alls identifieras och uppskattas för sina förmågor. Barn och elever som är särskilt begåvade har gemensamt att de är smarta, kreativa och målmedvetna. Men det betyder dock inte att de alltid kan möta och övervinna svårigheter på egen hand: de behöver också stöd och stimulans för att uppnå sin fulla potential, säger Johanna Lundqvist.

- Dessa barn är viktiga för sina kamrater och för samhället i stort. Det kan vara dessa barn och elever som hittar lösningar på framtidens stora samhällsutmaningar, fortsätter Johanna Lundqvist.

Unikt bidrag till svensk förskola och skola

Totalt kommer nio doktorander, varav två vid MDH, att ingå i forskarskolan för att forska om insatser för särskilt begåvade elever i inkluderande utbildningssystem. Forskarskolan kommer att pågå under fem år och avslutas med en konferens till vilken forskare, lärare och andra intressenter kommer att bjudas in.
- Den här nya forskarskolan kommer att ge ett unikt bidrag till svensk förskola och skola och värnar om inkluderande undervisning i en tid när inkludering är ett hållbarhetsmål, avslutar Johanna Lundqvist.

Kontakt till projektledare för forskarskolan:

Valerie Margrain, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet samt projektledare
Telefon: 076-833 02 24
E-post: valerie.margrain@kau.se

Kontakt till medverkande vid Mälardalens högskola: