Text

Datum 2021-06-30
Artikeltyp Aktuellt

MDH erbjuder kurser inom företagsekonomi och digitalisering som är utvecklade tillsammans med företagsrepresentanter

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I takt med en fortsatt digitalisering av samhället växer efterfrågan av kompetens inom IT och digitalisering utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Därför erbjuder MDH ett flertal kurser inom företagsekonomi och digitalisering som är utvecklade tillsammans med företagsrepresentanter.

Tack vare att kurserna är utvecklade i samarbete med företagsrepresentanter har de en stark koppling till arbetsmarknaden och dess framtida behov.

– Företagen är väldigt angelägna om att få ut examinerade studenter med digital kompetens i näringslivet så snart som möjligt. Därför har de tillsammans med högskolan diskuterat vilka färdighetsnivåer och vilken kunskap som är relevant. Kurserna bygger alltså på en direkt efterfrågan, säger Cecilia Erixon, universitetslektor i företagsekonomi.

För studenter med intresse för digitalisering och ekonomi

– Samtliga kurser riktar sig till de som är nyfikna på vad digitalisering kan innebära för en verksamhet. Ett självledarskap är något som starkt uppmuntras! Det är också en färdighet som näringslivet uttryckt vara en efterfrågad kompetens när de rekryterar nya anställda, säger Cecilia Erixon.

Kurserna kan antingen läsas fristående eller som del av ekonomprogrammet. Kurserna är öppna för sen anmälan vilket innebär att det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till hösten.

Förkunskapskraven varierar, det finns utförlig information i respektive kursplan:

Kurserna förbereder studenter inför ett framtidsyrke

– Kurserna genomsyras av problembaserad metodik och inkluderar även aspekter som rör hållbarhet och etik. Stort fokus ligger på att tillämpa teoretisk kunskap rent praktiskt genom seminarier, workshops, verklighetsbaserade scenarios och laborationer, säger Cecilia Erixon.

I och med digitaliseringen är yrkesrollen såväl som arbetsmarknaden för företagsekonomer under en spännande förändringsfas – digitala tjänster, artificiell intelligens (AI) och molnlösningar används i allt högre utsträckning. Med dessa förändringar kommer även ett stort behov av nya kompetenser och förmågor.

Färdigheterna studenterna tar med sig från kurserna är efterfrågade av näringslivet och skapar möjligheter för att vara delaktig i utvecklingen av företag och organisationer för framtidens hållbara och digitala samhälle.

Ekonomprogrammets inriktning Digital verksamhetsutveckling Länk till annan webbplats. är även den framtagen i samarbete med företagsrepresentanter. För studenter som läser ekonomprogrammet finns möjlighet att välja denna inriktning inför termin tre.

Satsningen ingår i Sörmlandskontraktet.

Kontaktinformation