Text

Datum 2021-06-17
Artikeltyp Aktuellt

Akademisk examen kompletterar lång erfarenhet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Malin Källström har tack vare sin utbildning fått nya perspektiv på sin kompetens.

För Malin Källström stundar examen efter tre år på programmet informationsdesign – rumslig gestaltning. Hon presenterar sig skämtsamt som ”en av de äldre stötarna”.

Malin Källström bor ett par mil utanför Eskilstuna och pendlade till skolan med tåg innan undervisningen blev digital.

– Det bästa med programmet är att det är ett intressant och angeläget område som många olika branscher har nytta av. Kombinationen av akademisk och praktisk nivå ger en röd tråd genom utbildningen från första dagen och fram till examensarbetet nu i slutet – en genomtänkt och väl avvägd utbildning, menar Malin Källström som precis avslutat programmet i innovationsdesign.

Malin Källström är 43 år och har över 20 års arbetslivserfarenhet inom branschen. Hon sökte utbildningen för att få en akademisk examen, men fick även ett annat djup och helt nya perspektiv på sina kompetenser. Det gjorde att hon fick upp ögonen för nya områden inom information och kommunikation vilket ytterligare har kompletterat kompetensen.

– Min gissning är att vi haft det absolut mest kompetenta och fantastiska lärarna som finns att tillgå. De har sporrat, uppmuntrat och utvecklat oss, säger hon.

Malin Källström lyfter fram den stora gemenskapen i klassen som funnits där, trots att hon inte varit aktiv inom studentlivet. Hon tycker att studietiden gett henne ett mer aktivt privatliv och mer tid med familjen än när hon förvärvsarbetade:

– Studietiden innebär ett hårt jobb, men det är en ynnest att ha fått dessa år. Varje dag har jag blivit påfylld med energi. Dessa år är något som betytt mycket för mig.

Malin Källström som har trivts bra på MDH vill gärna vara med på resan mot att MDH blir ett universitet. Därför har hon sökt masterprogrammet innovation och design till hösten. I framtiden vill hon arbeta med konceptdesign och framförallt inom event/pr. Ett annat område som intresserar henne är gestaltande av museimiljöer.