Text

Datum 2021-07-12
Artikeltyp Aktuellt

Hur socialiseras nyanställda revisionsmedarbetare till revisorer?

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer? Det ska Tobias Johannson, professor i företagsekonomi, redovisning och styrning ta reda på.

Revisorer är viktiga för det ekonomiska systemets funktion. Men hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer? Och varför är det så många nyrekryterade medarbetare slutar inom yrket efter ett par år? Det ska vår professor Tobias Johansson ta reda på.

Forskningsprojektet, som genomförs i samverkan med Stockholms universitet, kommer främst djupdyka i frågor om hur värderingar och attityder kring revisorsprofessionen och yrket förändras över tid bland medarbetare på revisionsbyråer. Fokus, enligt Tobias Johansson, professor i företagsekonomi, redovisning och styrning, kommer att ligga på hur och varför dessa värderingar och attityder formas på vissa sätt.

 

Varför är det viktigt att forska om just detta?

- Revisorsprofessionens värderingar är centrala för att förstå deras funktion i det ekonomiska systemet. Hur de kan balansera upprätthållandet av oberoende och samtidigt skapa intäkter är exempel på en värderingskonflikt vars utfall påverkar revisionens kvalitet och funktionalitet på marknaden. En annan aktuell fråga som vi behöver mer kunskap om är hur vi bättre kan förstå hur skapandet av den professionella skepticism som styr professionen sker över tid. Det vill säga hur går det egentligen till när nyanställda revisionsmedarbetare på revisionsbyråer socialiseras till att bli revisorer?

 

Hur kan resultatet av forskningen kring detta område användas?

- Eftersom vi kommer att använda oss av enkätstudier som sträcker över en lång tid kan resultaten hjälpa revisionsbyråerna att förstå hur vissa attityder utvecklas över tid. Det kan bland annat hjälpa revisionsbyråerna att bättre förstå varför många nyrekryterade medarbetare slutar inom yrket efter ett par år och inte går vidare till att bli auktoriserade revisorer, säger Tobias Johansson.

 

Forskningen sker i samverkan

Forskningsprojektet ”Från byrårekryt till revisor: En longitudinell studie om selektering och socialisering av revisionsmedarbetare” drivs tillsammans med två forskare från Stockholms universitet och finansieras med medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.


Läs mer om vilken forskning som bedrivs inom forskargruppen Redovisning och ekonomistyrning på länken nedan:

Kontaktinformation

Denna artikel är en del av en artikelserie om hur MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål.

Fler relaterade artiklar