Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Aktuellt

Många branscher jagar etiska hackare

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

En man framför en datorskärm i mörkret.

Myndigheter och privata företag söker efter etiska hackare – för att anställa dem. Risken för att utsättas för dataintrång eller virus är hög och därför är efterfrågan på nätverksexperter, eller etiska hackare, stor.

Joakim Rydén

Joakim Rydén.

– I vårt digitala samhälle är dataintrång ett av de största hoten mot företag, myndigheter och organisationer, eftersom intrången kan innebära enorma kostnader för verksamheterna. Därför behövs nätverksexperter som kan kontrollera ett nätverk och förebygga riskerna, säger Joakim Rydén, universitetsadjunkt i nätverkssäkerhet och datakommunikation vid MDH.

Nätverksexperter, eller etiska hackare, är experter som känner till de säkerhetsproblem och risker som finns i moderna nätverk, samt hur dessa kan åtgärdas och förebyggas. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2025 kommer behovet av nätverkstekniker att fortsätta vara stort, eftersom samhället allt mer går mot digitala lösningar för olika tjänster.

– Nätverksexperter har kunskaper om hur en angripare skulle kunna agera. Därför har de också förståelse för hur en verksamhet kan skydda sig mot intrång och sabotage, säger Joakim Rydén.

Men nätverksexperter har inte bara en viktig roll för den enskilda verksamheten.

– För företag som levererar samhällskritiska funktioner, så som el-, vatten- och värmeförsörjning, är nätverksexperten viktig för samhället i stort, säger Joakim Rydén.

Är du intresserad av nätverkssäkerhet och att förebygga risker för dataintrång?

Då kanske något av våra program inom nätverksteknik är något för dig:

Datornätverk och datakommunikation

Läs mer

Högskoleingenjör i nätverksteknik

Läs mer