Text

Datum 2023-03-27
Artikeltyp Aktuellt

Här får du jobb efter studierna

Studenter i grupp vid MDH:s campus i Eskilstuna.

MDU-studenter mycket eftertraktade av arbetsgivare

Etableringsgraden för examinerade studenter från MDU är bland de högsta i landet, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Närmare 9 av 10 studenter har en god ställning på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen.

Totalt 86 procent av MDU:s examinerade studenter är etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen, enligt rapporten från UKÄ. Bara Kungliga tekniska högskolan, Högskolan i Jönköping och Linköpings universitet ligger högre. För examensgrupperna civilingenjörer och speciallärare har 97 procent av de examinerade studenterna från MDU etablerat sig snabbt på arbetsmarknaden, tätt följda av sjuksköterskorna som ligger på 91 procent.

– Vi har nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen, vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Möjligheten till anställning är en stor och viktig fråga för alla och vi gläds mycket åt dessa siffror, säger Paul Pettersson, rektor vid MDU.

Det lönar sig att ta ut sin akademiska examen, visar UKÄ i sin rapport. Bland personer som inte har examinerats var 66 procent bland kvinnorna respektive 68 procent bland männen etablerade. Det innebär en skillnad på omkring 17 procentenheter mot dem som tagit ut sin examen.

– Etablering mäts för att visa balansen mellan tillgång och efterfrågan på olika högskolegrupper. Siffran är ett bevis på att vi har ett relevant och populärt utbildningsutbud, men man kan också utläsa av rapporten att de flesta med en högskoleexamen etablerar sig relativt snabbt på arbetsmarknaden, säger Dani Franjkovic, kommunikatör vid MDU.

Om undersökningen

I undersökningen, som publicerades i slutet av 2019, redovisas etablering på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter avlagd examen för personer som tog ut examen från högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå under läsåren 2012/13 till 2014/15.

Den nya siffran bland MDU:s examinerade studenter är en ökning på två procent jämfört med den förra undersökningen från år 2007/08 till 2011/12, som då låg på 84 procent.

Med etablering menar UKÄ att den examinerade har en god ställning på arbetsmarknaden, utan perioder av arbetslöshet och över en viss inkomstnivå.

Rapporten är framtagen av UKÄ (extern länk). Länk till annan webbplats.