Text

Datum 2021-02-25
Artikeltyp Aktuellt

Testa hur många ord på högskoleprovet som du känner till

Böcker.

Vårens högskoleprov 2021 äger rum den 13 mars och den 8 maj. Testa din ordkunskap redan nu genom att se hur många från föregående års ord som du klarar av!

Hela listan på orddelen högskoleprovet 2020 – lycka till!

 1. gourmand

A munter person
B kunnig person
C argsint person
D omtyckt person
E matglad person

2. bojkotta

A tala illa om
B göra sig fri från
C vägra befatta sig med
D göra slut på
E förstöra för

3. framstöt

A planering
B initiativ
C uppvisning
D tillfälle
E yttrande

4. kognitiv

A intetsägande
B som gäller kroppen
C angelägen
D som rör intellektet
E fantasieggande

5. seminarium

A inledande dialog
B kort presentation
C individuell undervisning
D större sammanträdesrum
E kunskapshöjande diskussion

6. trollbinda

A förhindra
B fascinera
C bluffa
D förvirra
E överraska

7. jargong

A en positiv stämning
B ett vänligt bemötande
C en grupps språkbruk
D ett trångt utrymme
E en välljudande klang

8. väsensskild

A innehållslös
B overklig
C motbjudande
D obetydlig
E annorlunda

9. resiliens

A framgång
B nedrustning
C återhämtningsförmåga
D bakåtsträvan
E avståndstagande

10. ymnigt

A rikligt
B fuktigt
C virrigt
D ljudligt
E smakligt

11. konfederation

A kungadöme
B förbund av stater
C stödparti
D nation med folkstyre
E republik

12. brysk

A tanklös
B sur och grinig
C beslutsam
D tvär och ovänlig
E trotsig

13. forcera

A krocka
B försvåra
C plåga
D fullfölja
E påskynda

14. röse

A skräp
B milstolpe
C fälla
D stenhög
E grop

15. samvetsgrann

A plikttrogen
B ångerfull
C hjälpsam
D omoralisk
E förlåtande

16. reprimand

A erkännande
B tillrättavisning
C efterkontroll
D påhälsning
E återseende

17. utsiktslöst

A enformigt
B instängt
C obetydligt
D avlägset
E hopplöst

18. kriterium

A kännetecken
B uppfattning
C följdverkan
D möjlighet
E anledning

19. bräcka

A utbrista
B avdela
C överträffa
D avbryta
E utforma

20. hemställan

A vägran
B begäran
C förhoppning
D tillstånd
E väntetid

Facit och resultat

 1. E
 2. C
 3. B
 4. D
 5. E
 6. B
 7. C
 8. E
 9. C
 10. A
 11. B
 12. D
 13. E
 14. D
 15. A
 16. B
 17. E
 18. A
 19. C
 20. B