Text

Datum 2021-02-11
Artikeltyp Aktuellt

Så lyckas du förverkliga din idé

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Tre personer framför en affisch.

Hundratals personer kan ha en och samma idé, men bara ett fåtal lyckas förverkliga den. Vad är det då som gör att vissa lyckas som entreprenörer? Mona Tjernberg är lärare vid Innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola och har samlat sina bästa tips på hur du når hela vägen – från idé till marknad.

– För att lyckas som entreprenör är det absolut viktigaste att du brinner för det du gör. Det kommer att driva dig framåt i utvecklingen av din idé och göra att du inte ger upp när det blir kämpigt. För att nå marknaden med framgång behöver du även se till att din produkt skiljer sig från andra och skapar unika värden för den som ska använda produkten, säger Mona Tjernberg.

5 tips - från idé till marknad

  • Var engagerad och uthållig - Du måste verkligen brinna för det du gör och tro på din idé. Det kommer att driva dig framåt och ta dig till målet. Högt engagemang gör dig också uthållig, vilket kan komma att krävas. Att gå från idé till marknad tar ofta längre tid än du tror.
  • Lyssna på dina kunder och användare - Utan att förstå varför vi utvecklar en produkt eller tjänst så kan vi heller inte skapa värden för våra kunder. Lyssna på vad kunderna efterfrågar och ställ frågan; vad deras utmaningar och problem är? Om du inte gör detta är sannolikheten stor att du inte skapar produkter som vare sig är hållbara eller livskraftiga.
  • Nätverka - Du måste våga ta nya kontakter och våga prata med andra företagare som har lyckats. Vad var det de gjorde som var bra? Som fick dem dit de är i dag? Tänk inte på andra som konkurrenter utan försök se alla nya kontakter som potentiella kunder eller samarbetspartners i en värdekedja.
  • Marknadsetablera parallellt - För att komma ut på marknaden finns olika strategier. Utifrån ett innovationsperspektiv kan den inledande lanseringen ske i mindre skala, där tid för ytterligare testning samt experimenterande kan ske med användare och kunder. Genom att använda dina tidigare kunders erfarenheter minskar risken för att produkten eller tjänsten har ”barnsjukdomar” innan lanseringen övergår till att omfatta fler kunder.
  • Våga vara kreativ och förändra – Att kunna se vad som behöver förändras och våga ändra om i planen är viktigt. Du behöver hålla dig uppdaterad och hålla koll på marknaden eftersom den ändras hela tiden och då behöver du hänga med. Det innebär att du kan behöva fatta snabba beslut som du kanske inte tänkt från början. Kunskaper i omvärldsanalys är viktiga!