Text

Datum 2021-02-05
Artikeltyp Aktuellt

Så här skapar du ett framtidsscenario för ditt företag

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

– Vi behöver alla känna hopp om att det kommer någonting bättre efter corona, och med någon typ av scenarioarbete har vi ett verktyg för att åstadkomma det. Det finns många vägar framåt. Det gäller bara att upptäcka dem, säger Magnus Hoppe som forskar inom omvärldsanalys, innovation och entreprenörskap.

Ett sätt att skapa framtidsscenarier är genom scenariokors. Korset har två axlar som var för sig belyser ett motsatspar, till exempel depression–snabb återhämtning på y-axeln. Den andra axeln skulle kunna handla om olika värderingsförskjutningar som en följd av corona, till exempel individuella–kollektiva värderingar, vilket vi då placerar på x-axeln.

Beroende på företag, bransch och omständigheter behöver korsen anpassas. Testa några olika motsatspar och fundera på vilken typ av diskussion de kommer att driva fram i ditt företag.

I korsets fyra fält kan du nu skapa fyra olika scenarier genom att diskutera vad som skulle kunna göra just den framtiden möjlig och vad det innebär för företaget. Det skulle till exempel kunna vara ett scenario om vad som händer med samhället och företaget vid en depression kombinerad med växande kollektiva värderingar och en plan för hur företaget bäst organiserar sig för just den framtiden.

Funder till exempel på hur företaget påverkas av

 • politiska förskjutningar
 • vad människor väljer att konsumera
 • vilken teknik människor efterfrågar
 • vilka organisationsformer och affärsmodeller som har framtiden för sig.

Ge de fyra scenariona från scenariokorset varsitt beskrivande namn – något företaget kan använda i framtida diskussioner då ni tycker er känna igen till exempel ett politiskt förslag eller en teknisk nymodighet. När företaget framöver behöver återuppväcka ett scenario, låt oss kalla det ”Storm”, går direkt att få alla i ledningsgruppen och kanske resten av organisationen att förstå vad företaget står inför för utmaning och hur ni ska hantera den.

 

Låt diskussionen ta tid

Det finns inget som hindrar att diskussionen drar ut över flera veckor, eller varför inte månader. Ett scenarioarbete kan göras på många sätt och exkluderar ingen på förhand. Ta därför vara på möjligheten att engagera så många som möjligt på arbetsplatsen, öppna upp processerna och driv på för att fokusera om från daglig eländeshantering till ett samtal om möjliga framtider.

Förslag på frågor att diskutera för att ta fram en strategi:

 • Hur ser läget ut för vår bransch (på kort och längre sikt)?
 • Vad värderar människor (potentiella kunder) i sina liv?
 • Hur ska vi jobba för att anpassa oss till det nya normala och behålla vår relevans?
 • Hur ska vi arbeta för att kunna komplettera våra produkter och tjänster för att lösa våra kunders aktuella problem?
 • Finns det nya kunder som behöver det vi har att erbjuda (till exempel kunder som inte kan använda sina ordinarie leverantörer på grund av stängda gränser)?
 • Hur kan vi använda våra nätverk för att få reda på vilka dessa kunder är och komma i kontakt med dem? Hur kan vi bäst kommunicera vårt erbjudande till dem?
 • Behöver vi ny kompetens för att ta oss dit vi vill?
 • Har vi råd att satsa extra resurser nu när så många duktiga människor (till exempel bra säljare) finns på arbetsmarknaden?
 • Vad händer med världens frihandel framöver?
 • Hur påverkar synen på staten och statens mandat olika typer av styrelseskick?
 • Vilka tekniksprång öppnar vi för då det digitala plötsligt präglar hela samhällslivet?
 • Vad kan vi göra för att motivera vår personal att satsa på vår nya strategi? Kan vi göra något för att hjälpa till i krisen som råder i samhället?
 • Vilka delar våra intressen och hur kan vi tillsammans agera för att driva utvecklingen åt det håll vi vill?