Text

Datum 2021-02-26
Artikeltyp Aktuellt

Så används sensorer för att rädda liv

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Simulering av en hjärnblödning med MDH-utvecklad sändare upptill. Med hjälp av sensorer kan signaler från blödningen fångas upp.

De finns i din smartklocka, i din bil och även i utrustning som används inom vården. Sensorsystem finns överallt i vår vardag och räddar liv.

– I bilindustrin har man länge använt sensorer. Nya, moderna bilar är utrustade med sensorer som bland annat varnar för om du kör för nära väggrenen eller en annan bil, för att du ska kunna undvika olyckor. Men det finns även andra områden där sensorer utvecklats för att rädda liv som inte lika många känner till, säger Nikola Petrovic, universitetslektor och forskare inom tillförlitliga system.

Sensorsystem på frammarsch i vården

Ett sensorsystem kan känna av vad som sker där det monterats och varna, vilket gör att man kan sätta in åtgärder i tid. Det gör att användningen av sensorsystem är på frammarsch inom sjukvården.

– Fallsensorer används i stor utsträckning idag i vården för att varna när personen som bär sensorn har ramlat. Men om vi kan dra det ett steg till och genom snabba beräkningar kan få data som visar på förhöjd risk för fall finns det mycket att vinna, både i form av minskat lidande och ekonomiskt, säger Nikola Petrovic.

Sensorsystem för att upptäcka tumörer

Ett annat exempel där utvecklingen av sensorsystem går framåt handlar om att upptäcka brösttumörer och stroke. Nikola Petrovic forskar om hur mikrovågsteknik kan användas för att avbilda mänsklig vävnad, som genom sensorer kan fånga upp signaler från en tumör.

– Sensorsystem inom sjukvården är viktiga för att tidigt kunna upptäcka tumörer. Framförallt måste de vara tillförlitliga för att sjukvårdspersonal ska kunna ställa diagnoser, undvika olyckor, sätta in förebyggande insatser och i slutändan rädda liv. Med hjälp av nya sensortekniker kan sådana system både bli enklare att handha och billigare än exempelvis röntgensystem, säger Nikola Petrovic.

Vill du vara med och göra skillnad med framtidens tillförlitliga system?

Då kanske civilingenjör i tillförlitliga system skulle vara något för dig: