Text

Datum 2021-02-16
Artikeltyp Aktuellt

Fler sökande till MDH:s engelskspråkiga masterprogram

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Antalet sökande till MDH:s engelskspråkiga masterprogram har ökat, trots rådande pandemi.

Antalet sökande till MDH:s engelska program i de internationella ansökningsomgångarna fortsätter att öka, pandemin till trots. Programmen på avancerad nivå uppvisar den största ökningen, med upp till 164 procent. Det visar den senaste ansökningsstatistiken.

På masternivå är uppgången 18 procent i det totala antalet sökande och hela 43 procent i antalet förstahandssökande. Detta vid en jämförelse med 2019, då programutbudet var i det närmaste detsamma. Masterprogrammet i socialt arbete inom hälsa och välfärd uppvisar den enskilt största ökningen, 164 procent, när det gäller antalet förstahandssökande. Ökningen i antal förstahandssökande var stor även för två program inom teknikområdet, masterprogrammet i programvarutveckling och masterprogrammet i innovation och design, med 132 respektive 100 procent fler sökande i första hand.

De två engelskspråkiga kandidatprogrammen, Analytical Finance och International Business Management, har en mindre ökning med totalt åtta procent fler sökande jämfört med förra året. Den största ökningen ses för International Business Management som har 13 procent fler sökande i år. Det är dock procentuellt sett fler av de anmälningsavgiftsskyldiga sökande på grundnivå, 59 procent, som betalat sin anmälningsavgift, vilket är en förutsättning för att bedömning ska kunna äga rum.

– En ökning av antalet sökande, trots att vi befinner oss mitt i en pandemi där framtiden och såväl mångas privatekonomi samt inte minst världsläget är påverkat, är positiv om än inte helt väntad. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt är behöriga och kan påbörja sin utbildning till hösten, säger Johanna Forsström, projektledare för internationell studentrekrytering vid MDH.

Samtliga program är fortfarande öppna för anmälan på www.universityadmissions.se Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation