Text

Datum 2021-02-03
Artikeltyp Aktuellt

Färre antal ämneskombinationer för ämneslärare

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Antalet ämneskombinationer på ämneslärarprogrammet minskas

MDH har beslutat att avveckla undervisningsämnet samhällskunskap inom ämneslärarprogrammet och utökar istället antalet platser på ämneslärarprogrammet med undervisningsämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk.

MDH ger lärarutbildningar från förskole- till gymnasienivå samt har flera lärarprogram på avancerad nivå. Totalt har högskolan idag cirka 1300 lärarstudenter. Inom ramen för ämneslärarprogrammet utbildar MDH gymnasielärare med undervisningsämnena engelska, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap. Nu väljer högskolan att avveckla undervisningsämnet samhällskunskap och istället utöka antalet platser inom undervisningsämnena engelska, svenska och svenska som andraspråk. De studenter som idag läser en ämneskombination med samhällskunskap påverkas inte av beslutet utan kommer kunna fullfölja sin utbildning och ta ut examen fram till 2027.

Bakgrunden till beslutet är dels att efterfrågan på utbildade lärare är större inom engelska, svenska och svenska som andraspråk än samhällskunskap och dels att gymnasieskolans samhällskunskap är ett mångvetenskapligt ämne som det kan vara en utmaning att knyta till en framtida lärarroll.
– Gymnasieskolans undervisningsämne samhällsvetenskap är ett mångvetenskapligt ämne som består av flera akademiska ämnen, såsom statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi. På MDH läser studenterna dessa akademiska ämnen i kurser tillsammans med studenter på exempelvis statsvetarprogrammet och beteendevetenskapliga programmet. Samläsningen ger djupa ämneskunskaper, men det kan vara utmanande att knyta kunskaperna till studenternas framtida yrkesroll som lärare. Universitetskanslersämbetet pekade på kursernas bristande anknytning till den framtida lärarrollen när de granskade utbildningen under 2019. Nu har vi utvecklat en ny ämnesdidaktisk kurs inom samhällsvetenskap för att stärka kopplingen mellan ämneskunskaper och yrkesrollen. Dock ser vi inte att det är långsiktigt hållbart för ett undervisningsämne med endast 10 studenter per år, säger David Carlsson, akademichef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Senast MDH antog studenter till ämneslärarprogrammet med undervisningsämnet samhällskunskap var hösten 2019. Nu blir det tillfälliga rekryteringsstoppet permanent och istället utökas antalet platser inom undervisningsämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk.
– Det finns en stor lärarbrist i Sverige och här har vi på MDH en viktig roll. Utifrån de utbildningsämnen vi ger idag ser vi en särskild brist på utbildade ämneslärare inom svenska som andraspråk, men även inom engelska och svenska. Därför känns det bra att vi kan utöka antalet studenter med dessa undervisningsämnen, säger David Carlsson.

Under 2019 granskades ämneslärarprogrammet vid MDH av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) med fokus på programmets utbildningsvetenskapliga kärna och undervisningsämnena samhällskunskap och svenska. Den utbildningsvetenskapliga kärnan och ämnet svenska fick omdömet hög kvalitet, medan undervisningsämnet samhällskunskap fick omdömet ifrågasatt kvalitet. Här lyfte UKÄ framförallt att studenterna får djupa ämneskunskaper i samhällskunskap, men att de behöver få mer ämnesdidaktiska kunskaper inför sin kommande yrkesroll som lärare.
Vi har tagit UKÄ:s kritik på stort allvar och stärkt den ämnesdidaktiska undervisningen inom samhällskunskap, bland annat genom en nyutvecklad kurs som knyter samman ämneskunskaperna med didaktik. Den görs nu tillgänglig för samtliga studenter som läser programmet, säger David Carlsson.

Kontaktinformation