Text

Datum 2021-08-24
Artikeltyp Aktuellt

Samverkan självklar del av forskning och utbildning

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

hållbar odling

Samverkan är en naturlig del av högskolans DNA.

Det är nödvändigt att regeringar, privat sektor, civilsamhälle och andra aktörer samverkar för att FN:s globala mål för hållbarhet ska kunna uppnås. Enligt FN genomsyras agendan av ett multi-aktörsperspektiv, vilket krävs med tanke på agendans omfattning och ambition. MDH är grundad i samverkan vilket utgör en självklar del av både utbildning och forskning.

Samverkan är en del av högskolans DNA och har varit en viktig byggsten redan från början. När högskolan startade 1977 uppfyllde samverkan flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt.

Idag är samverkan en självklar del av utbildningen och forskningen. Högskolan har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.

– Vi behöver samverka om vi ska lyckas lösa våra samhällsutmaningar. Här vid MDH bedriver våra forskare tillsammans med företag och offentlig sektor mängder av forskningsprojekt och tack vare den sammantagna kompetensen nås snabbare resultat och ömsesidig nytta. I vår region finns en tredjedel av Sveriges befolkning och många av Sveriges största internationella företag finns här. Här sker forskning som är internationellt framgångsrik och som är nödvändig för att Sverige ska kunna leda en hållbar teknikutveckling. Vår forskning gör nytta här lokalt men bidrar också med hjälp till globala utmaningar som rör hela vår planet, som till exempel energiomställningen, elektrifiering av fordon, vattenrening och hälsoteknik, säger Helena Jerregård, vice rektor för samverkan vid MDH.

Vikten av samverkan utifrån ett utbildningsperspektiv, poängteras av Sara Olofsson som är samverkanskoordinator vid högskolan:

– Vi har också tät dialog med våra partners kring utveckling av högskolans utbildningar för att säkerställa behovet av ny kompetens framåt. Tillsammans gör vi insatser för att få fler att utbilda sig inom yrken där kompetensbristen i Sverige är oroande. Och under studietiden får studenter möjlighet till praktik, jobba med riktiga case och etablera kontakter med framtida arbetsgivare, vilket i sin tur ökar chanserna att man väljer att stanna kvar i regionen efter examen.

 

Plattformar för samverkan

MDH driver hundratals samarbetsprojekt och långsiktiga samverkansprocesser med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt. Genom att sluta avtal på strategisk nivå bygger högskolan en plattform för långsiktiga samarbeten som gynnar alla.

MDH har strategiska samverkansavtal med följande verksamheter: ABB, Alstom, Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.

Exempel på plattformar för samverkan:

  • Automation Region
  • Electrification hub
  • Mälardalen Industrial Technology Center, MITC
  • Mälardalens kompetenscentrum för lärande, MKL
  • Robotdalen
  • Samhällskontraktet
  • Sörmlandskontraktet
  • Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Mer information om MDH:s samverkansplattformar Länk till annan webbplats.

 

 

FN:s globala mål

MDH bedriver verksamhet inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Samverkan går till stor del att koppla till mål nummer 17, genomförande och globalt partnerskap.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation