Text

Datum 2021-08-05
Artikeltyp Porträtt

Ökad IT-säkerhet – en nödvändighet i och med digitaliseringen

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Maryam Zahid, doktorand inom IT-säkerhet

Hand i hand med digitaliseringens frammarsch går behovet av ökad IT-säkerhet. Inte minst när det kommer till motverkandet av och förberedelser inför cyberattacker. Maryam Zahid, doktorand vid MDH, undersöker frågor inom IT-säkerhet.

Digitalisering av verksamheters processer som till exempel rör rutiner och arbetsflöden inom administration och betalningssätt, har alltmer blivit en nödvändighet i vår samtid och särskilt under den rådande pandemin.

– Med den ökade digitaliseringen kommer krav om att de digitala systemen ska vara tillförlitliga och pålitliga. Det kan endast uppnås genom att implementera säkerhetsattribut såsom autentisering och konfidentialitet, säger Maryam Zahid.

– Vikten av att integrera säkerhetsattribut blir särskilt framträdande i och med de senaste händelserna av stora cyberattacker mot hälso- och sjukvårdssystem, biltillverkningsindustri, kraftverk och banker. Vi måste vara förberedda på att hantera hot om cyberattacker, särskilt i realtidssituationer, säger Maryam Zahid.

Digitala system måste därför designas korrekt från start för att undgå att det uppstår sårbarhetsproblem.

– Processer som digitaliseras utan att inkludera säkerhetsattribut i systemmodellen
ökar säkerhetsriskerna. Utan lösningar på dessa problem kan det i framtiden leda till att systemen inte är pålitliga. Därmed finns ett behov av mer kunskap och forskning inom området, säger Maryam Zahid.

Till hösten ska Mayam undervisa på högskolan.

– Just nu arbetar jag med att skapa en grund för min forskning, samtidigt förbereder jag mig till att vara delaktig i undervisning på högskolan under höstterminen. Det ser jag verkligen ser fram emot, säger Maryam Zahid.


Åtta doktorander inom Sörmlandskontraktet

Maryam Zahid är en av åtta MDH-doktorander inom Sörmlandskontraktet.

Övriga doktorander är:

Kontaktinformation