Text

Datum 2021-04-15
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskning för att förstå och möta kriser

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Det grekiska ordet för kris, krisis, betyder avgörande vändpunkt. Kriser kan innebära en mängd utmaningar för samhället i stort och för de människor som drabbas, men även möjligheter. Forskare vid MDH undersöker samhällsförändringar och hur kriser påverkar oss människor. Kunskap som kan användas för att förstå, hantera och komma stärkta ut ur krisen.

Jonas Stier är professor i socialt arbete vid MDH. Han forskar bland annat om samhällsförändringar, och vilka konsekvenser det får för människor.

– I vår forskning tittar vi exempelvis på hur vi som människor reagerar vid olika typer av samhällsförändringar och därtill kopplade kriser. Om vi får kunskap kring våra egna reaktioner, och förstår varför vi reagerar som vi gör, blir det lättare att hitta verktyg för att hantera förändringar och kriser, säger han.

Jonas Stiers tre tips på hur du kan påverka ditt eget mående vid en kris:

  1. Bli medveten om din reaktion.
  2. Reflektera över och ifrågasätt varför du reagerar som du gör.
  3. Bryt ditt tankemönster och förändra ditt sätt att se på krisen.

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Detta forskningsområde knyter an till mål nummer 3, om hälsa och välbefinnande.

Se filmen

Globala målen, nummer 3 om hälsa och välbefinnande, på Youtube Länk till annan webbplats.

 

Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation

Denna artikel är en del av en artikelserie om hur MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål.

Fler relaterade artiklar