Text

Datum 2020-11-25
Artikeltyp Porträtt

Recept på lyckad digital undervisning

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Jörgen Ödalen.

Jörgen Ödalen, universitetslektor i statskunskap vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens högskola. Foto: Jonas Bilberg

Digital distansundervisning, hemmakontor och distansarbete har blivit vardag för så gott som all undervisande personal vid Mälardalens högskola, MDH. Den snabba omställningen till en digital arbetsvardag på distans har krävt att många snabbt fått tänka om och tänka nytt. Utmanande och i vissa fall frustrerande – ja visst. Men också något som gett många goda exempel på lyckad digital distansundervisning.

Jörgen Ödalen, universitetslektor i statsvetenskap vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) var en av de lärare som omedelbart fick känna av Coronakrisens effekter när han började sin tjänst som lektor vid MDH i april 2020.

– Jag var helt ny på jobbet, kollegorna var utspridda hemma och alla studenter befann sig på distans. Jag var också först ut vid min avdelning med att starta min kurs digitalt. Det var dessutom första-terminsstudenter och många var också helt nya i den akademiska världen. Det var helt klart en utmanande situation! säger Jörgen Ödalen.

Stimulera till personliga möten och relationsskapande

Det som gick relativt enkelt att ställa om digitalt var uppsatshandledningen för de studenter som kommit längre in i sin utbildning, eftersom den är samtalsbaserad och bygger på att ge studenterna återkoppling i deras arbete framåt. Dock märkte Jörgen Ödalen snabbt att det som försvinner i den digitala omställningen är det som gör möten mellan människor till just möten.

– Det där som går att ta på när man ses fysiskt; hur man ser att en student förstår och tar till sig kunskap, sådant som du ser genom kroppsspråk och hör nyanser i hur de talar, det försvinner i det digitala mötet. Så allt som kan stimulera till ett personligt möte och att skapa relationer är bra, säger Jörgen.

Här är Jörgen Ödalens åtta tips för en lyckad digital undervisning:

  1. Skapa en gemensam struktur i din läroplattform (Canvas eller något annat)
  2. Gör förinspelade föreläsningar med ppt och röstinspelning, gärna i formatet av en podd så att dina studenter kan göra något annat under tiden.
  3. Boka in liveföreläsningar via Zoom och Zoom flipped classroom med gruppdiskussioner i Break Out-rooms.
    Be alla studenter att ha kameran på i början och framförallt ha kameran på vid gruppdiskussioner i Break Out-rooms.
  4. Arrangera öppna Zoom-tillfällen där studenterna kan titta in och ställa frågor eller diskutera något de har fastnat på. Som en digital öppen kontorstid.
  5. Uppmana dina studenter att träffas digitalt utan dig som lärare, för att diskutera och grupparbeta.
  6. Använd dig av Padlet (digital anslagstavla) med förberedda instuderingsfrågor inför exempelvis tentor.
  7. Öppna upp för frågor via mejl, Messenger eller andra kanaler.
  8. Gör en vlogg!

- Vloggen blev verkligen ett viktigt instrument i min digitala distansundervisning, dels för att jag kunde vara mer personlig, dels för att det blev en möjlighet att bygga relationer med mina studenter. Det finns många studenter som kommer från studieovana hem och här blev vloggen blev ett viktigt verktyg för att nå fram och väcka nyfikenhet. Utvärderingen efter halva kursen visade också att vloggen föll väldigt väl ut bland studenterna tillsammans med de öppna Zoomtillfällen där studenterna kunde träffas i smågrupper om 5-6 personer för att diskutera, berättar Jörgen Ödalen.


Våga vara självreflekterande

Samtidigt menar Jörgen Ödalen att det viktigaste för att få till en bra digital undervisning är att våga vara självreflekterande. Det går inte att översätta campusundervisning direkt till digital undervisning. Och därför är det också viktigt att ställa sig frågan vad är det som fungerar och varför?

– Men också att våga testa på nya saker och justera längs vägen. Att vara öppen för att olika studenter lär sig på olika sätt. Och sist men inte minst behåll de digitala moment som fungerat bra och fila på dem som inte fungerat lika bra, avslutar Jörgen Ödalen.

Kontaktinformation