Text

Datum 2020-11-18
Artikeltyp Aktuellt

Forskning inom informationsdesign ska bidra till mer givande tavelmöten

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

En grupp människor har samlats kring en tavla

Tillsammans med företag inom tillverkningsindustrin har forskare vid MDH tagit fram ett antal metoder för hur tavlor som används vid möten kan analyseras, studeras och designas. Något som i förlängningen ska bidra till effektivare möten och underlätta verksamheters förändringsarbete.

– I projektet har vi bland annat utvecklat metoder som ska hjälpa företag inom bland annat tillverkningsindustrin att studera, analysera och utveckla tavlor, som till vardags används som stöd för möten. Både utifrån design, innehåll och placering. Syftet med dessa tavlor är bland annat att inkludera och engagera medarbetare att bidra till verksamhetens förbättringsarbete, säger Carina Söderlund, projektledare för projektet
Vis´man och forskare i informationsdesign.

Inom verksamheter kallas dessa tavlor ofta för exempelvis Lean-tavlor, team-tavlor, mätetalstavlor, målstyrningstavlor eller styrtavlor med syfte att samla personal för uppföljning och planering av verksamheten.

Projektet Vis’man är finansierat av KK-stiftelsen och har sin utgångspunkt i användarens perspektiv inom området visual management. Tillsammans med Volvo Construction Equipment, Union Electrics Åkers, Falks Metall AB och Gårö Plåtprodukter AB har olika metoder tagits fram som stöd för att designa tavlor som används som stöd vid möten. Även Vård- och omsorgsförvaltningen och Biståndskontoret i Eskilstuna kommun har stöttat projektet.

– De metoder som vi har tagit fram handlar om att inventera, beskriva förhållanden, fånga och organisera användarnas upplevelser för att analysera ett läge. Det handlar även om att involvera användarna i skapandet av nya lösningar, förbättringar av tavlor och kommunikationsflöden inom verksamheter, säger Ulrika Florin, forskare i informationsdesign.

Innan projektets start hade bland andra Falks Metall AB problem med att information fastnade mellan tavlor och mellan kollegorna, något som nu har förbättrats.

– Projektet har hjälpt oss att hitta en form och layout för våra styrtavlor som har gjort att dialogen har blivit bättre och våra möten har blivit mer effektiva. Forskningen är jätteviktig för att förstå hur kommunikationen kan underlätta våra vardagliga möten, säger Anna Falk försäljningsansvarig på Falks Metall AB.

Tips vid utformning av tavlor:

  • Involvera den personal som berörs i utformandet av tavlorna. Att samskapa är en styrka eftersom personalen ofta kan mycket om sin egen kontext.
  • Fundera över vilken information på tavlorna som behöver presenteras analogt eller digitalt. Det finns nämligen olika fördelar med dessa presentationssätt. Till exempel så är analoga tavlor lättare att interagera med och digitala tavlor kan lagra en historik som kan vara a-o i vissa sammanhang.
  • Inventera vilka behov det finns av information vid olika avdelningar/enheter. Tavlorna behöva utformas olika beroende på var i organisationen de är placerade.
  • Analysera vilken information som återkommer på tavlorna, och behåll en kontinuitet i utformningen av den informationen. Till exempel så är det bra om tabellrubriker, färgsättning av diagram, färgkoder med flera återkommer i samma utformning.
  • Det finns fördelar med att presentera information och nyckeltal på tavlorna som är kopplade till olika aspekter av hållbarhet eftersom det är ett område som blir allt mer strategiskt viktigt för organisationer.

Vill du lära dig mer om hur du utformar tavlor på bästa sätt?

Till projektets handbok

Kontaktinformation