Text

Datum 2020-03-13
Artikeltyp Porträtt

”Vi behöver alla utvecklas och fortbildas under vårt yrkesliv”

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Katarina Johnsson

För att alla barn och unga ska nå sin fulla potential behövs lärare som är med och skapar goda förutsättningar. Efter 20 år som lärare inom matematik och NO valde Katarina Johnsson att söka en speciallärarutbildning inom lärarlyftet för att få verktyg att kunna nå elever med matematiksvårigheter.

– Utbildningen har verkligen betytt mycket för mig i min roll som lärare, men även för min personliga utveckling. Jag har lärt mig hur jag ska nå och bemöta elever som har svårigheter och har fått nya kunskaper inom matematik, specialpedagogik och vetenskapligt arbete, säger Katarina Johnsson, grundskollärare och speciallärare på Tunboskolan i Hallstahammars kommun.

Speciallärarutbildningen inom lärarlyftet är en utbildning som ges på uppdrag av Skolverket. Hittills har 74 lärare examinerats vid MDH. Under hösten 2020 startar ännu en utbildningsomgång med tre olika inriktningar; språk-, skriv- och läsutveckling samt matematikutveckling och utvecklingsstörning.

– Det finns flera vägar att hjälpa elever till goda kunskaper, men vi lärare behöver själva ha kunskapen för att lyckas. Vi behöver alla utvecklas och fortbildas under vårt yrkesliv, det är så vi kan göra skillnad. Förutom att jag har fått mer kunskap så har jag haft en fantastisk möjlighet att få växa som människa, säger Katarina.

Förutom att utbildningen ges på halvfart och kvartsfart och därför kan kombineras med arbete finns det stort utrymme för erfarenhetsutbyte med andra studenter.

– Det har varit väldigt värdefullt att få träffa andra lärare och utbyta både erfarenheter och kunskaper utifrån föreläsningar och litteratur, vilket är något som jag kommer att sakna. Vi har haft många givande diskussioner i våra seminariegrupper, säger Katarina.

Speciallärarutbildning inom lärarlyftet

MDU vill ge dig som lärare möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Därför erbjuder MDU med start hösten 2021 en utbildning inom Lärarlyftet som riktar sig till dig som är anställd lärare i skola.

Läs mer

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer