Text

Datum 2020-05-12
Artikeltyp Porträtt

”Innovationsarbete behöver fortgå oberoende av plats”

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Tre aktiva människor med världskartan som ska symbolisera globalt innovationsarbete

När det varken finns möjlighet eller tid att resa och träffas fysiskt är det viktigt att det finns stöd och kunskap om hur man kan arbeta med utveckling i team oberoende av geografiska platser. Mikael Johnsson, forskare i innovation och produktrealisering, utvecklar och utvärdera metoder för distribuerade, högpresterande innovationsteam.

– Utveckling krävs för långsiktig framgång, och gäller alla typer av organisationer. När det gäller praktiskt innovationsarbete är teamarbete en framgångsfaktor. I Sverige har vi mängder av globala företag som har pågående innovationsarbete med medarbetare utspridda i världen. Min forskning handlar om att utveckla processer om hur man skapar distribuerade innovationsteam, så att de skapas under bästa möjliga förhållande och att de utspridda kompetenserna kommer till nytta i verksamheten, säger Mikael Johnsson.

När Mikael påbörjade sin forskning var ansatsen att spara resurser genom minskat resande – för att på så sätt minska miljöpåverkan och spara restid och resekostnader.

– Det blir tydligt att min forskning är extra viktig när vi inte kan mötas fysiskt trots att vi befinner oss på samma arbetsplats, i samma stad eller samma land. Min forskning handlar framförallt om att ta fram metoder och processer för att effektivisera distribuerat innovationsarbete, vilket kan bidra till både företag och samhället i stort. Innovationsarbete behöver fortgå oberoende av plats, säger Mikael Johnsson.

Att vara ett distribuerat innovationsteam innebär att det finns ett visst antal människor som samarbetar för att utveckla en verksamhet oberoende av plats. Innovationsarbete handlar inte enbart om en ny idé utan ska vara strukturerat med ett tydligt mål genom att skapa något innovativt - något nytt som skapar värde.

– Egentligen räcker det med att man sitter på olika delar av en arbetsplats för att vara distribuerad. I dagsläget fokuserar jag främst på globala bolag som har verksamhet i olika länder för att få med komplexiteten av till exempel tidsskillnader och kultur, med mera. Det som jag främst fokuserar på är att skapa processer som gör att det distribuerade innovationsteamet skapas under bästa möjliga förhållanden för att kunna arbeta bra tillsammans.

Genom stöd och kunskap som genereras av forskningen kan fler globala företag komma att effektivisera sitt distribuerade innovationsarbete och därmed bidra positivt till samhället i stort.

– Resultatet av forskningen kan även appliceras vid utveckling av arbetsformer eller utbildningar inom samhällets olika funktioner, oberoende av plats, säger Mikael Johnsson.

Vår forskning inom området:

Innovation och produktrealisering

Forskningen strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter, tjänster eller produktionssätt.

Läs mer

Våra program inom området:

Civilingenjör i produktion och produktdesign

Det här är utbildningen för dig som vill vara med och påverka framtiden genom att ta fram hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör.

Läs mer

Högskoleingenjör i innovation och produktdesign

Framtiden ställer allt högre krav på säkrare och effektivare produkter, där du har en viktig roll. På programmet lär du dig processen och metoderna för att utveckla hållbara, meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter, från idé till färdig produkt.

Läs mer

Högskoleingenjör i innovation, produktion och logistik

Framtidens industri ställer allt högre krav på kreativa lösningar för att bygga framgångsrika och hållbara produktionssystem. Det här är en utbildning för dig som vill bli en kreativ ingenjör som kan driva skarpa projekt, med fokus på produktion, processutveckling och logistik.

Läs mer

Innovationsprogrammet

Läs mer

Kontaktinformation