Text

Datum 2020-12-22
Artikeltyp Aktuellt

Global hub för elektrifiering – kraftsamling för att realisera den gröna omställningen

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

En stad med låg exponering.

En grupp verksamheter i Östra Mellansverige (ÖMS) och Stockholm etablerar en nationell och internationell hub inom elektrifiering, energi och mobilitet med speciellt fokus på tunga transporter. Gemensamt vill parterna utföra aktivt utvecklingsarbete som driver på omställningen för elektrifiering. Tillsammans satsas nu 21 miljoner kronor för uppstart av arbetet, varav hälften beviljats av Europeiska regionala utvecklingsfonden i ÖMS.

I samarbetet ingår initialt Mälardalens högskola (MDH), ABB, Bombardier, Epiroc, Hitachi ABB Powergrids, Innoenergy, Northvolt, Scania, Svealandstrafiken, Volvo Construction Equipment, RISE, Uppsala universitet och Region Västmanland och Västerås stad.

− Vi är mycket stolta över den här satsningen som kommer sätta vår region på världskartan för elektrifiering. Den visar på kraften när vi, Region Västmanland och Västerås stad tillsammans med ingående företag och våra partners i akademi, institut och omkringliggande regioner, samlar oss i en gemensam riktning, säger Helena Jerregård, vice rektor för samverkan vid MDH.

− Tillsammans kan vi göra en skillnad för klimatet, där regeringens klimathandlingsplan identifierar tunga transporter som den viktigaste insatsen för att nå klimatmålen, säger Helena Jerregård.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Målet är att minska miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen. Samarbetet kring elektrifiering kommer bidra på båda dessa områden.

− Denna satsning är oerhört glädjande för att accelerera elektrifieringen och driva utvecklingen framåt mot ett mer hållbart samhälle. Att vi tillsammans med andra företag, akademin, forskningsinstitut och offentliga aktörer i regionen kan samarbeta ytterligare för att testa nya lösningar här i Sverige och därmed även kunna sprida dem globalt är en fantastisk möjlighet, säger Jenny Larsson, VD för Hitachi ABB Power Grids i Sverige samt ledamot i den av regeringen tillsatta Elektrifieringskommissionen med syfte att påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

I regionen finns världsledande kompetens inom hela kedjan från elnät, batterier och ner på komponentnivå i tunga fordons elektriska drivlina. Områden som är viktiga för att kunna realisera den gröna omställningen. I kraftsamlingen samlas spetskompetens runt gemensamma projekt inom forskning, utveckling och industrialisering.

– En global hub förstärker kraftsamlingen i regionen för elektrifiering och blir därmed ett viktigt bidrag till utvecklingen av teknikområdet. Vi ser samarbeten som rätt väg framåt och i detta regionala samarbete med globala ambitioner kan de medverkande företagen komplettera varandra på ett mycket bra sätt. Det ökar våra förutsättningar till kompetenssäkring och innovationsförmåga inom detta mycket viktiga område för våra kunder och vår planet, säger Gustav Edholm, VP Advanced Engineering and Core Technologies, Volvo Construction Equipment.

– Vi ser att samarbete med forsknings- och innovationsstödjande aktörer är en viktig framgångsfaktor och har flera etablerade samarbeten inom EU. Det är därför extra roligt att ingå i denna regionala satsning med starka globala aktörer. Då skapar vi en vinn-vinn-situation med nationell och global bärkraft som också driver på utvecklingen i en stor mängd små och medelstora företag, säger Åsa Gabrielsson, General Manager Epiroc Underground division i Örebro.

Kraftsamlingen i konsortiet kring elektrifiering, energi och mobilitet är kritiska för omstart av samhället och industrin efter Covid-19 och en nyckel till grön omställning, vilket även Omstartskommissionen lyfter.

Kontaktinformation