Text

Datum 2019-03-20
Artikeltyp Aktuellt

Forskare från Mälardalens högskola på IVA:s 100-lista

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Peter Funk och Jakob Axelsson

Peter Funk och Jakob Axelsson

De som hamnat på 100-listan inför R2B Summit 20 mars 2019 är forskare och forskarteam med forskning som har bäring på digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Tillsammans bildar urvalet 100 potentiella innovationer och affärer som näringslivet borde satsa på.

Två forskare från Mälardalens högskola, MDH, Peter Funk, professor i AI/datavetenskap, och Jakob Axelsson, professor i datavetenskap, finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins, IVA:s, 100-lista.

R2B Summit arrangeras årligen av IVA:s projekt, Research2Business, R2B. Syftet är att lyfta fram forskare och forskarteam som visar på sin forskning för att de vill nå ökade kontakter med företag och det omgivande samhället. Urvalet av forskare och forskarteam bedöms i första hand på att deras forskning har en potential till affärsutveckling och innovation och därigenom kan komma till nytta för användare, företag och samhälle.

I projektet R2B sammanstrålar lokala, regionala krafter för att verka på ett nationellt plan med den gemensamma målsättningen att; Stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Presentation av Jakob Axelsson och Peter Funk

Maskininlärning med fallbaserat resonerande – Professor Peter Funk

Vi har utvecklat AI-metoder där vi kombinerar maskininlärning med domänkunskap och erfarenhet. Dessa öppnar upp för nya AI tillämpningar och ger redan goda resultat. Vi har använt och utvecklat dessa i en rad olika projekt under mer än 15 år, allt från kliniska beslutsstödsystem till självlärande system för svensk industri, handel och finans.

Vad hoppas du forskningen och nomineringen ska leda till?

– Som forskare letar man alltid efter företag som ser potentialen och värdet i AI och som är redo att investera i AI-projekt. IVAs nominering är en stor ära och kommer definitivt öppna nya dörrar och leda till nya spännande projekt. Både stora och små företag kommer bli mer intresserade av både AI-gruppens kompetens och långa erfarenhet inom AI och i de forskningsresultat, metoder och tekniker vi har utvecklat.

Construction Factory – Professor Jakob Axelsson

Anläggningsbranschens produktivitet har inte utvecklats i takt med övrig industri på grund av dålig samordning av produktionsresurser. Projektets vision är att gå från dagens fokus på enskilda arbetsmaskiner och istället se hela arbetsplatsen som en uppkopplad, samordnad och optimerad process, en anläggningsfabrik. Detta uppnås genom nyskapande användning av system-av-system-principer, samt idéer från Industri 4.0 och Lean.

Vad hoppas du att forskningen och nomineringen ska leda till?

– Genom att realisera Construction Factory når vi på längre sikt flera av utlysningens nyttoeffekter. Att systematiskt attackera de stora produktivitetsproblemen i branschen leder till kostnadsbesparingar och miljövinster för samhället. Problemen i branschen är universella, därför kan kunskapen i projekten gagna en ökad industriell och internationell konkurrenskraft – vilket i sin tur skapar en ökad export och tillväxt. Kärnan i projektet är informationshantering för bättre samverkan inom ett infrastrukturprojekt som helhet, därför bidrar det också till en ökad systemförståelse. Dessa lösningar är användbara även för många andra tillämpningar inom system-av-system, såsom transporter, sjukvård och tillverkning.

Fakta

Research2Business (R2B) är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver för att främja samverkan mellan forskare och näringslivet som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv.

R2B etablerar nya mötesplatser för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten och nya större kontaktytor mellan den akademiska forskningen och näringslivet.

IVA är initiativtagare till R2B som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet. R2B Summit är projektets årligen återkommande mötesplats med start den 20 mars 2019 på IVA.

R2B Summit är en årligt återkommande mötesplats med fokus på kunskap från våra svenska lärosäten. Utvalda forskare och forskarteam möter representanter från näringsliv och samhälle. Urvalet sker genom nominering till IVAs 100-lista.

I år efterfrågas forskning inom området digitalisering. Nomineringen stängdes den 6 december 2018.

Kontaktinformation