Text

Benämning

Ansökan om undantag från villkor på kurs

Beskrivning

Som student kan du ansöka om undantag från de förkunskapskrav en kurs har.