Text

Benämning

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs och/eller del av kurs

Beskrivning

Du ansöker om tillgodoräknande i första hand via Ladok. Om du vill göra ansökan via blankett kontaktar du tillgodoraknande@mdu.se.