Text

Benämning

Ansökan om studieuppehåll på program

Beskrivning

Om du som student vill göra ett uppehåll i dina programstudier, ansök om detta skriftligen. Studieuppehåll kan sökas från och med termin 2.