Text

Benämning

Ansökan om examensbevis

Beskrivning

I första hand använder du Ladok www.student.ladok.se för att ansöka om exmensbevis. Har du ej möjlighet att använda Ladok kan du ansöka via blankett.