Text

Benämning

Ansökan om anstånd med studiernas påbörjan

Beskrivning

Om du som antagen student har särskilda skäl och inte kan ta din plats i anspråk kan anstånd sökas skriftligen med bifogat intyg som styrker skälen.